Topic outline

 • General

 • Demokracie - historický vývoj

 • Formy demokracie

 • Typy demokracie

 • Procedurální pojetí demokracie

 • Nedemokratické politické systémy

 • Tranzitologie, přechody k demokracii.

 • Ústavnost, právní stát.

 • Vázanost státu právem

 • Ústavy a ústavní systémy

 • Dělba státní moci

 • Lidská a občanská práva a svobody

 • Vložené téma - Aktuální otázky mezinárodní politiky