• General

8) Jak napsat vědeckou práci, formální úprava, pravidla citování - 11. 4. (KH)10) Jak napsat vědeckou práci / článek (přednáška v Moodle) - 25. 4. (online)