Topic outline

 • Učebnice

  • analýza M učebnic 1( pro 1.- 4.r.) Assignment
   Restricted Not available unless: Your Surname contains číslo úkolu
 • on-line výuka na ZŠ

  E-mailem vám byl zaslán MATERIÁL DOPROVÁZEJÍCÍ JEDNU Z HODIN MATEMATIKY NA UčíTelka.

  VAším úkolem je porovnat onen materiál se shlédnutou hodinou.

  Uvědomme si, co vše lze sledovat (vypšte si) a to, že výuka netrvá 45 min, ale méně, není důvodem proto, abychom lekci nemohli podrobit analýze.

  Z tohoto pohledu pak budeme sestavovat scénáře pro on-line výuku a tato zkušenost nám poskytne odrazový můstek pro tvorbu, diskusi i úpravy.

  • hra a didaktická hra

   shody a rozdíly v termínech

   vyberte si 3 hry, které žáci běžně hrají a

   rozmyslete si, co která hra rozvíjí a v jakém vztahu k matematice

  • scénář - práce dvojic

   Vyvtořme scénář pro 30 minut výuky on-line, kde si žáci zahrají hru trojúhelník: a) Buď základní verzi Dobrovolného, b) rozvinuté verze od  Kaslové s Nechanickou. Nejdříve si hru musíte zahrát, apk navrhněte scénář pro školáky, nejen strukturu, přímou řeč a očekávaný výstup - ideálně shrnutí zkušenosti s procesem zobecnění, ale i časování (jako u filmu)

  • role žáka

   žák je sice role, ale ne každý ji naplňuje stejně

   najděte rozdíly mezi žáky dle různých kriterií a vyberte ta, která se vám zdají klíčová pro proces učení se matematice

   • KOOPERACe

    Na čem podle vás závisí kooperace v hodině matematiky? - východisko k diskusi

    (zvolte okruhy: aritmetika, slovní úlohy, geometrie, logika, ...)

    Na semináři zůžíme téma.

    • Nadprůměrný žák

     1) Podle čeho poznáte nadrpůměrného žáka v matematice?

     2) Které úlohy /jaké typy úloh byste doporučili pro jeho rozvoj?

     Doporučená literatura: JČMF SUMA Sborníky konferencí Ani jeden matematický talent nazmar

     • Filosofie a matematika

      Promyslete přesahy a to, jak zasahují do výuky matematice.

      Které otázky můžete z této oblasti očekávat od žáků?