Topic outline

 • Cílem předmětu je komplexní rozvoj komunikativní kompetence studenta v oblasti všech řečových dovedností. Předmět je koncipován tak, aby po jeho absolvování studenti dosáhli znalosti ruského jazyka na úrovni A2+ dle SERR.

  1. Nálada a pocity.

  2. Vyjádření potřeby a nezbytnosti.

  3. Časování zvratných sloves.

  4. Fyzický popis člověka.

  5. Vyjádření podobnosti.

  6. Skloňování adjektiv s tvrdým zakončením kmene. Vyjádření data.

  7. Odívání. Móda.

  8. Slovesné vazby odlišné od češtiny.

  9. Ruský lidový kroj.

  10. Emocionální popis člověka.

  11. Počasí.

  12. Skloňování adjektiv s měkkým zakončením kmene.

  Povinná literatura:

  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 3. Plzeň : Fraus, 2009. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele)

  KARNĚJEVA, L. Ruština slovní zásoba A2.  Dubicko : INFOA, 2012. ISBN 978-80-7240-795-8.

  Doporučená literatura:

  ŽOFKOVÁ, H. a kol. Pojechali: Čítanka 2. Úvaly : Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-067-8.

  BELYNTSEVA, O. a kol. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.

  BOJKO, N. J. Skazki na uroke russkogo jazyka. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2005. ISBN 5-86547-228-3.

  NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština pro samouky. 2. vyd. Voznice : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.

  ŽOFKOVÁ, H. a kol. Pojechali: Zpěvník 1. Říkanky, chorovody, písně. Úvaly : Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-066-1

 • Topic 1

  Highlighted

  Téma:

  • Встреча. Как твои дела? Встреча на улице.

  Řečové situace:

  • Jak se kdo má?
  • Jak se komu daří?
  • Co je u koho nového?
  • Kde kdo byl a co dělal.

  Mluvnické učivo:

  • Časování slovesa вернуться.
  • Věty typu Мне придётся (пришлось) идти пешком.
  • Здесь нет (не было) театра.
  • Materiály ke studiu v učebním souboru: JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 3. Plzeň : Fraus, 2009. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele, zvuková nahrávka) - rozdělený do jednotlivých seminářů.

  • Učebnice s. 6-27, Pracovní sešit s. 4-12. Poslechová a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.
 • Topic 2

  Reálie a kultura:  

  • Как общаются люди разных стран.

  Téma:

  • Как кто выглядит?
  • Внешность человека.

  Řečové situace:

  • Jak kdo vypadá?
  • Kdo je komu podobný?
  • Jak popsat vzhled člověka?

  Mluvnické učivo:

  • Vyjádření podobnosti: похож на кого.
  • Skloňování přídavných jmen podle vzoru новый
  • Skloňování řadových číslovek (kromě третий)

       Učebnice s. 29-45. Pracovní sešit s.12-16. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 3

  Reálie a kultura:

  • Художественный портрет в живописи.

  Téma:

  • Одежда.
  • Мода.

  Řečové situace:

  • Jak se kdo obléká?
  • Co má kdo na sobě?
  • Co kdo potřebuje?

       Učebnice s. 46-49. Pracovní sešit s. 17. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 4

  Mluvnické učivo:

  • Vazba учиться на кого.
  • Vyjádření vzájemnosti (друг другу).
  • Použití zájmen какой, который.
  • Věty typu На ней (была) кофточка.
  • Časování sloves одеться, надеть, снять.

  Reálie a kultura:

  • Русский национальный костюм.

       Učebnice s. 51-73. Pracovní sešit s. 18-26. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 5

  Téma:  

  • Мы разные.

  Řečové situace:

  • Jaké kdo má povahové vlastnosti?
  • Komu je a komu není možné důvěřovat.
  • Komu je třeba pomáhat?
  • S kým je možné (není možné) souhlasit.
  • Co kdo má (musí) udělat.

       Učebnice s. 74-80. Pracovní sešit s. 27-32. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

   

 • Topic 6

  Mluvnické učivo:

  • Slovesné vazby ждать кого, что, чего, понимать кого, что.
  • Psaní data.
  • Skloňování zpodstatnělých adjektiv.
  • Použití spojek потому что, поэтому.
  • Vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti, potřebnosti.

       Učebnice s. 81-86. Pracovní sešit s. 32-33. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 7

  Reálie a kultura:  

  • Художественный портрет в литературе.
  • А.С. Пушкин – Евгений Онегин – портреты героев

           Učebnice s. 96-97. 

            Úryvky z Evžena Oněgina - dvojjazyčné zrcadlové vydání nakladatelství Romeo, Praha 1999.

                                           

 • Topic 8

  Ruská kultura a reálie :

  • Ruský lidový kroj
  • Lidové tradice a zvyky.

  Texty k samostatné četbě:

  • Současná móda

           Učebnice s. 98 - 101. 

           Ruské svátky a tradice v porovnání s českými - pro srovnání vyberte 5 významných svátků. Odeslat ke kontrole. 

 • Topic 9

  Téma:     

  • Погода. Природа.

  Řečové situace:

  • Какое время года?
  • Погода в речи русских

           Učebnice s. 102-112. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce. 

 • Topic 10

  Řečové situace:

  • Jaké je a jaké bylo počasí?
  • Jaké počasí bývá v různých ročních obdobích?
  • Jaká je předpověď počasí?
  • Co se může stát, když se počasí rychle změní?

           Učebnice s. 113. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce. 

 • Topic 11

  Mluvnické učivo:

  • Skloňování adjektiv podle vzoru летний.
  • Vyjádření data a letopočtu.
  • Skloňování zpodstatnělých adjektiv.
  • Shrnutí skloňování adjektiv
   • typ tvrdý новый, новая, новое
   • typ měkký летний, летняя, летнее
   • Učebnice s.114-119. Pracovní sešit s. 34-37. Poslech na zvukové nahrávce.
 • Topic 12

  Mluvnické učivo:

  • Skloňování řadové číslovky третий

  Reálie a kultura:   

  • Пейзаж в русской живописи и литературе.
  • Текст - Картины художника И.И. Левитана
  • Текст - М. Ю. Лермонтов - стихотворения

           Učebnice s. 120-125. Pracovní sešit s. 38-40. Poslechová cvičení na zvukové nahrávce.