Topic outline

 • Cílem předmětu je komplexní rozvoj komunikativní kompetence studenta v oblasti všech řečových dovedností. Předmět je koncipován tak, aby po jeho absolvování studenti dosáhli znalosti ruského jazyka na úrovni B1 dle SERR.

  1. Sibiř.

  2. Vyjádření přibližnosti.

  3. Stupňování adjektiv – komparativ a superlativ.

  4. Ekologie.

  5. Slovesné vazby odlišné od češtiny.

  6. Časování sloves s příponou -va-

  7. Skloňování substantiv ženského rodu s nulovou koncovkou.

  8. Cestování. Na letišti.

  9. Určování hodin. Použití částic li, jesli, podmínkové věty.

  10. Stravování. Ruská a česká kuchyně.

  11. Volný čas a zábava.

  12. Imperativ sloves.

  Povinná literatura:

  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 4. Plzeň : Fraus, 2010. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele)

  KARNĚJEVA, L. Ruština slovní zásoba A2.  Dubicko : INFOA, 2012. ISBN 978-80-7240-795-8.

  KARNĚJEVA, L. Ruština slovní zásoba B1.  Dubicko : INFOA, 2012. ISBN 978-80-7240-796-5.

  Doporučená literatura:

  BELYNTSEVA, O. a kol. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.

  BOJKO, N.J. Skazki na uroke russkogo jazyka. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2005. ISBN 5-86547-228-3.

  EIBENOVÁ, K. a kol. Pojechali: Čítanka 3. Úvaly : Albra, 2012. ISBN 978-80-7361-084-5.

  KLAPKA, J. a kol. Zpěvník ruských písní. Pesennik. Úvaly : Albra, 2014. ISBN 978-80-7361-094-4.

  NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština pro samouky. 2. vyd. Voznice : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.

  Kurz Cizí jazyk – ruština IV v moodlu viz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5813

  Elektronické materiály k nácviku jazykových prostředků a řečových dovedností viz https://www.didactics.cz/cs/littera/rustina/

 • Topic 1

  Téma:       

  • Сибирь.
  • Природа.
  • Железная дорога.

  Řečové situace:

  • Jaké podnebí je v Rusku?
  • Jaká je tam příroda?
  • Jak dlouho se kam jede?
  • Jaké je tam přírodní bohatství?
  • Jak je kam daleko?
  • Jaká je tam teplota v létě a jaká v zimě?

  Materiály ke studiu v učebním souboru: JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 3. Plzeň : Fraus, 2009. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele, zvuková nahrávka) - rozdělený do jednotlivých seminářů.

           Učebnice s. 6-13. Pracovní sešit s. 4-7. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 2

  Mluvnické učivo:

  • Určování hodin.
  • Vyjádření přibližnosti.
  • Opakování základních číslovek do 100.
  • Základní číslovky (100 a výše)
  • 3. stupeň adjektiv  (самый + 1. stupeň).

            Učebnice s.14-18. Pracovní sešit s. 7-9. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

                                          PS - odevzdat překlad s. 9/11. 

 • Topic 3

  Reálie a kultura:

  • Сибирь.
  • А. Солженицын.
  • Transsibiřská magistrála - historie a současnost.
  • GULAG.
  • Sibiřské veletoky.

            Učebnice s. 19-25. Pracovní sešit s. 9-10. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 4

  Téma:     

  • Охрана окружающей среды.
  • Экология.

   Řečové situace:

  • Jaké problémy řeší dnes ekologie a ekologové v Rusku?
  • Co je třeba dělat  pro ochranu životního prostředí?
  • Jak se zhoršuje současná ekologická situace.

           Učebnice s. 26-31. Pracovní sešit s. 11-12. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 5

  Mluvnické učivo:

  • Slovesné vazby участвовать в чём, принимать участие в чём.
  • Časování slovesa давать a sloves odvozených.
  • Skloňování substantiv typu тетрадь.

  Reálie a kultura:

  • Экологические проблемы России, Сибири.

            Učebnice s. 32-43. Pracovní sešit s. 12-16. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 6

  Téma:     

  • Добро пожаловать в Москву.
  • В аэропорту.

  Řečové situace:

  • Jak se informovat o příletu a odletu letadla?
  • Jak rezervovat pokoj v hotelu?
  • Jak se ubytovat?
  • Jak řešit problémy po příletu?
  • Co dělat, jestliže nevíte, budete-li moci na letišti uvítat hosta.

            Učebnice s. 44-54. Pracovní sešit s. 17-19. Poslech a fonetická cvičení na zvukové nahrávce.

 • Topic 7

  Mluvnické učivo:      

  • Určování hodin.
  • Slovesné vazby благодарить кого за что.
  • Časování sloves открыть, закрыть.
  • Použití částice ли a spojky если.
  • Podmiňovací způsob.
  • Podmínkové věty se spojkou если бы.

            Učebnice s. 55-67. Pracovní sešit s. 20-23. Poslech na zvukové nahrávce.

 • Topic 8

  Reálie a kultura:

  • Московские аэропорты.
  • Железнодорожные вокзалы.
  • Маршрутное такси.
  • Таможня.

           Učebnice s. 68-73. Pracovní sešit s. 24-25. Poslech na zvukové nahrávce.

 • Topic 9

  Téma:     

  • Питание. Еда.
  • Где мы пообедаем?

  Řečové situace:

  • Jak si v restauraci objednat?
  • Jak hovořit s hosty u stolu?
  • Co kdo jí a co pije?
  • Jak zaplatit v restauraci?
  • Jak komunikovat při nákupu potravin?

            Učebnice s. 74-85. Pracovní sešit s. 26-27. Poslech na zvukové nahrávce.

 • Topic 10

  Mluvnické učivo:

  • Rozkazovací způsob.
  • Časování sloves пить а есть.
  • Nepravidelné tvary imperativu.

  Reálie a kultura:

  • Русская кухня.
  • Традиционные блюда.

           Učebnice s. 87-102. Pracovní sešit s. 28-34. Poslech na zvukové nahrávce.

 • Topic 11

  Téma:

  • Свободное время.
  • Как его провести?
  • Хобби. Здоровый образ жизни.

  Řečové situace:

  • Kdo (ne)žije jednotvárně? Co je pro koho důležité?
  • Z čeho je možné se radovat. Jak žít aktivně?

           Učebnice s. 104-111. Pracovní sešit s. 35-41. Poslech na zvukové nahrávce.

 • Topic 12

  Mluvnické učivo:

  • Slovesné vazby радоваться чему, вспоминать о ком, о чём (кого,что).
  • Neurčitá zájmena a příslovce s částicemi –то а –нибудь.
  • 2. stupeň adjektiv.

  Reálie a kultura:

  • Российские праздники.
  • Их сравнение с чешскими.

           Učebnice s. 112-128. Pracovní sešit s. 41-42. Poslech na zvukové nahrávce.