Topic outline

  • Sebereflexe profesních kvalit

  • Cíl profesního rozvoje

  • Potvrzení o praxi

  • Moje oblíbená pomůcka

  • Doporučená literatura