Osnova témat

 • Úvod

 • Průvodce kurzem

  Jak postupovat v kurzu

  Kurz je veden výhradně e-learningovou formou a je postaven na samostudiu. Je rozdělen na hlavní sekce, které se dále dělí. Témata v sekcích jsou navržena tak, aby je bylo možné nastudovat v rámci jednoho semestru - 12 týdnů. Doporučujeme postupovat dle navrženého pořadí sekcí, ale je na vás, v jakém pořadí si jednotlivá témata projdete.

  U každého dílčího tématu je k dispozici výukové video, textový výklad a cvičení. Pro lepší orientaci u každé sekce najdete doporučení, kolik týdnů v semestru je vhodné se daným tématům věnovat tak, aby bylo možné veškerá témata nastudovat.

  Plnění povinností v rámci jednotlivých témat

  Abyste sami získali zpětnou vazbu, že dostatečně látce rozumíte, je vaší povinností absolvovat jednotlivá vyznačená cvičení. Cvičení je možné opakovat, nicm. je zásadní, abyste každé označené cvičení alespoň 1x řádně dokončili.

  Kurz je zakončen online testem v prostředí Moodle. Termín bude vypsán v SIS. Zapsaným účastníkům bude zaslán email s pokyny, jak se přihlásit do testu a kdy je možné jej splnit. U všech účastníků bude před testem zkontrolováno, zda prošli všechna označená cvičení. V testu se objeví obdobné typy otázek, jaké jste absolvovali ve cvičeních.

  Kurz je koncipován na jeden semestr. V prostředí Moodle jste ale zapsáni na 365 dní, poté budete automaticky z kurzu jako uživatelé smazáni.

  Kdo pro vás kurz připravil

  Na kurzu se podílel tým akademických pracovníků z několika ústavů FF UK:
  Ústav obecné lingvistiky: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
  Ústav českého jazyka a teorie komunikace: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D., Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
  Ústav germánských studií: Mgr. Martina Vokáčová
  Ústav informačních studií a knihovnictví: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D., PhDr. Helena Lipková, Ph.D., Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D., Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., Mgr. Michaela Slussareff. Ph.D.
 • Akademický psaný projev

  Délka: 3 týdny

  Projděte si nejdříve textové opory, pusťte si postupně videa a projděte si cvičení, která máte povinnost alespoň 1x dokončit.

  Popisky: 3Knihy: 3URL odkazy: 10Testy: 3Soubory: 2
 • Akademický mluvený projev a prezentační dovednosti

  Délka: 2 týdny

  Projděte si nejdříve textové opory, pusťte si postupně videa a projděte si cvičení, která máte povinnost alespoň 1x dokončit.

  Popisky: 2Knihy: 2URL odkazy: 2Testy: 3
 • Výsledky vědecké práce a práce s citacemi

  Délka: 3 týdny

  Projděte si nejdříve textové opory, pusťte si postupně videa a projděte si cvičení, která máte povinnost alespoň 1x dokončit.

  Popisky: 4Knihy: 7Testy: 6URL odkazy: 8Soubor: 1
 • Elektronické informační zdroje

  Délka: 2 týdny.

  Projděte si nejdříve textové opory, pusťte si postupně videa a projděte si cvičení, která máte povinnost alespoň 1x dokončit.

  Popisky: 3Knihy: 3Testy: 3URL odkazy: 3
 • Vizualizace dat

  Délka: 1 týden

  Téma k nastudování je dobrovolné, příp. dle volby katedry. Otázky k tématu se v závěrečném testu neobjeví.

  Projděte si nejdříve textové opory, pusťte si postupně videa a projděte si cvičení, která máte povinnost alespoň 1x dokončit.

  Popisek: 1URL: 1Knihy: 2
 • Knihovna FF UK

  Téma k nastudování je dobrovolné, příp. dle volby katedry. Otázky k tématu se v závěrečném testu neobjeví.

  Kniha: 1