Topic outline

 • General

 • Úvodní hodina

 • Metafyzik sociologie náboženství: Émile Durkheim

 • Teoretik racionality Max Weber

 • Jak funguje náboženství? Parsons a Bellah

 • Systémová teorie Niklase Luhmanna

 • Sekularizace jako paradigma

 • Sekularizace jako ztráta kulturní paměti?

 • Americká odpověď na sekularizační paradigma: teorie racionální voby

 • Nová náboženská hnutí

 • Sociologická reflexe náboženského násilí

 • Migrace, demografické změny a budoucnost náboženství

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14