Aperçu des sections

  • Généralités

  • Algebraické struktury s jednou operací

  • Grupy a podgrupy

  • Uspořádání a svazy

  • Algebraické struktury se dvěmi operacemi

  • Ideály a faktorokruhy

  • Konečná tělesa