Topic outline

 • General

  Vítejte na stránkách tohoto kurzu, milí studenti,

  Kurz se věnuje vybraným didaktickým aspektům pedagogické praxe základní a střední školy.

  Cíle kurzu :

  Rámcovým cílem kurzu Didaktické praktikum je porozumět významným tématům obecné a oborové didaktiky a ukázat jejich význam v pedagogické praxi.
  Studium kurzu poskytuje vhled do problematiky pedagogických jevů a procesů, především porozumění vybraným problémům vyučovacího procesu a to nejen cestou teoretického poznání, ale zároveň rozvíjením samostatného pedagogického myšlení, důležitého pro řešení konkrétních pedagogických a didaktických situací.Smyslem studia kurzu Didaktické praktilum je propojovat teoretické znalosti z obecné a oborové didaktiky s prakticky zaměřenými podněty a situacemi z reálné školní praxe. Nedílnou součástí tohoto kurzu jsou videoukázky výuky, jako podněty k přemýšlení a také jako výzvy studentům pro rešení zadaných úloh.

  Cíloví adresáti:

  Je určen především studentům učitelství na HTF UK. Domníváme se však, že může být podnětný a užitečný všem, kteří se zajímají o vlastní profesní pedagogický rozvoj.
  Obsahově navazuje na znalosti z obecné a oborové didaktiky a zároveň má významný přesah do kurzu pedagogická praxe ve studiu učitelství.

  Kurz je koncipován tak, aby :

  • seznámil a připomenul významná témata obecné a oborové didaktiky
  • seznámil s významnými aspekty pedagogické praxe
  • rozvíjel didaktické myšlení
  • rozvíjel aktivní učení
  • motivoval k samostatnému a tvůrčímu studiu
  • ukázal možnosti aplikace znalostí do pedagogické praxe cestou konkrétních příkladů
  • otevřel prostor pro vzájemnou komunikaci mezi studenty učitelství
  • Kurz si neklade za cíl přinést komplexní zpracování problematiky, chce však pomoci porozumět současné pedagogické praxi díky didaktickým znalostem obsahu a především podnítit aktivní a tvůrčí myšlení v kontextu výuky v současné škole. Je otevřen novým podnětům, úpravám a doplněním.

   Kurz je členěn do 5 lekcí. V každé lekci naleznete nejen informace, odkazy, příklady, videoukázky, ale zároveň také podněty a úkoly k samostatné práci.

   Osnova kurzu

  • Úvodní dotazník
  • Hospitace v pedagogické praxi
  • Analýza videozáznamu vyučovací hodiny
  • Reflektivní učitelská bilance
  • Závěrečná reflexe
 • Dotazník

  Vážení studenti,

  z důvodu zkvalitnění výuky kurzu pedagogické praxe vás prosíme o vypnění úvodního dotazníku.

  Dotazník je anonymní.

  Děkujeme

 • Hospitace, náslechy a pozorování v pedagogické praxi

  Vážení studenti,

  v této kapitole vám předkládáme k prostudování studijní materiály k tématice náslechů a pozorování ve škole.

 • Analýza videozáznamu vyučovací hodiny

  Vážení studenti,

  na uvedeném odkazu si zcela svobodně vyberte ke shlédnutí jednu vyučovací hodinu a proveďte její reflexi.

  Zamyslete se nad tím, co vše pro vás může být podnětné při pozorování výuky. V zaměření reflexe vám mohou pomoci vaše znalosti z obecné či oborové didaktiky.

  Zvolte si cíl(e) vašeho pozorování a v kontextu zvoleného cíle písemně zaznamenejte vaši reflexi v rozsahu minimálně jedné normostrany. Zaměřte se na významné prvky procesu vyučování. Reflexi vložte do kurzu. K pozorování můžete využít vlastní pozorovací arch, který jste si vytvořili v předchozí části kurzu.

 • Reflektivní učitelská bilance

 • Závěrečná reflexe

  Vážení studenti,

  zpracujte písemně podrobné reflexe alespoň dvou vyučovacích hodin, které jste v průběhu kurzu pedagogická praxe navštívili.
  Reflexi je třeba vložit do elektronického prostředí – moodle nejpozději 18. 5. 2018 a zároveň vytištěné přinést s sebou na závěrečný reflektivní seminář, který se bude konat dne 21.5.2018 v čase dle rozvrhu, tedy od 8:30 v L- 203. Připomínám, že kurz je ukončen zápočtem po předložení pedagogického reflektivního deníku na reflektivním semináři  a splněním úkolů v tomto kurzu v moodle.

 • Samostatné studium

  Vážené studentky, vážení studenti,

  prostudujte si přiložený text.

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13