logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Podpořeno z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Otevřené fórum pro učitele - o čemkoliv, co se týká využívání Moodle ve výuce.