Weekly outline

 • General

 • Uvedení do starší české literatury a její periodizace; alterita staré literatury

 • Textová svědectví staré literatury a jejich edice aneb Jak poznám dobrou edici staré literatury a kde ji najdu?

 • Téma: Co je (národní) literatura? Exkurz: Česká raně novověká próza - trauma české literární historie?

 • Téma: Literární jazyky a žánry ve středověku. Exkurz: Otazníky nad církevněslovanskou literaturou české redakce

 • Téma: Vernakularizace a auralita středověké literatury. Exkurz: Otazníky nad počátky češtiny jako literárního jazyka

 • Téma: Metody a techniky čtení ve středověku - středověká alegoreze. Exkurz: Staročeská literatura vrcholného středověku a mýtus Karla IV.

 • Téma: Metody textové produkce ve středověku. Exkurz: Literatura doby husitské - česká anomálie?

 • Téma: Reference a autoreference literatury. Exkurz: Literární (renesanční) humanismus

 • Téma: "Jiná" rétorika nevýslovného a nevyslovitelného - mlčení a řeč těla. Exkurz: České literární baroko a pokusy o pojmové uchopení české literatury 17. a 18. století

 • Exkurze do Strahovské knihovny