Aperçu des sections

  • Généralités

  • Section 1

    Jednotlivá odborná pracoviště UK zde mají možnost prezentovat své odborné znalosti a dovednosti, speciální laboratorní vybavení, postupy a metody, případně nabídky výzkumných kapacit, služeb či měření.