Topic outline

 • General

  ********************

  Testy pro LS 2021-22 jsou v sekci "Zkoušení v kurzu Vývojová psychologie - zájemci z  kombinovaného studia" níže. 

  Testy ve zmíněné sekci se zobrazují pouze těm, kdo jsou na daný termín přihlášeni v SIS, a pouze v časovém okně vyhrazeném pro konání tohoto testu (tj. pouze po dobu trvání daného termínu). Jinak nejsou viditelné.

  ********************

  Výuka v přednáškovém cyklu předmětu Vývojová psychologie probíhá s využitím MS Teams, kde naleznete založený tým, ke kterému se můžete připojit - kód pro připojení: zg3w6tl.

  Základní studijní orientující přehled kurzu ale tvoří tyto studijní opory, kde vás v průběhu celého přednáškového cyklu budeme provázet. Ke každému přednáškovému týdnu zde budete postupně nacházet vodítka a podklady pro samostudium. Zpravidla půjde o prezentaci k tématu týdne doplněnou o slovní komentáře a upřesnění části povinné literatury (kniha Thorové), kterou doporučujeme v daném týdnu přečíst.

  Upozorňujeme, že osová četba povinné literatury (vybrané kapitoly z Thorové) je dosti informačně bohatá. Jedná se v podstatě o základní studijní materiál k tématu vývojová psychologie u SZK. I z tohoto důvodu věnujeme práci s povinnou literaturou v přednáškovém cyklu pozornost.

  Přednáškový cyklus vám má pomoci číst povinnou literaturu strukturovaně a průběžně. V každém z týdnů přednáškového cyklu vás proto provedeme určitým tématem, ke kterému vám vybereme konkrétní pasáže knihy Thorové. Četbu pak vždy bude doplňovat prezentace od vyučujícího. Pro každý týden přednáškového cyklu tak v podstatě kombinujeme základní četbu a přednášku (ve formě powerpointové prezentace s audio nahrávkami nebo prezentace s přednáškou v MSTeams ). Celkový požadovaný rozsah četby z knihy Thorové je upřesněn v SIS. Zde pouze připomínáme:

  Thorová, KateřinaProměny lidské psychiky od početí po smrt . Praha: Portál, 2015, str. 27-400. ISBN 978-80-262-0714-6.

  Heslo k zaheslovaným souborům je totožné s kódem kurzu viz SIS.

  Zobrazit zdrojový obrázek

  Požadavky ke zkoušce:

  Pro ukončení tohoto kurzu píše student písemný test, který hodnotí rozsah znalostí získaných v průběhu semestru a především porozumění tématům ,která budou v průběhu přednáškového cyklu prezentována a diskutována. Velmi pravděpodobně bude test realizován v prostředí Moodle UK. Test sestává z otevřených otázek, které zjišťují porozumění základním tématům a poznatkům prezentovaným v průběhu přednáškového cyklu. 

  Harmonogram přednáškového cyklu (studijní témata)

  • 6. 10. Obecná vývojová psychologie- základní pojmy z vývojové psychologie

  ............................

  • Dr. Martinec Nováková:
  • 13. 10. Raný proces socializace- připoutání
  • 20.10. Raný proces socializace- deprivace
  • 27.10 Porod a vývoj novorozence 

  ...........................

  • Dr. Brumovská
  • 3.11. Činitelé socializace
  • 10.11. Vývoj osobnosti - Teorie psychosociálního vývoje
  • 24.11. Vývoj kojence

  .............................

  • doc. Seidlová Málková
  • 1.12. Vývoj řeči a kognitivních procesů
  • 8.12. Vývoj batolete
  • 15. 12. Vývoj předškoláka 

  V průběhu semestru vyučující budou pracovat tak, že k jednotlivým tématům kurzu vždy v den rozvrhového nasazení kurzu zveřejní relevantní studijní opory v Moodle (prezentace a literatura k tématu), případně proběhne také živé setkání přes MS Teams. O plánované přednášce v MS teams se můžete dozvědět prostřednictvím aplikace MS Teams, resp. kalendáře našeho týmu. Budeme vás ale i psát zprávy do emailu. Tým  k Vývojové psychologii je zde:

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99979db08cc24993bae1695b8d09c28a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d499b2cf-de7d-48b3-a406-7a5349990c96&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

  Pokud ještě nejste v Teams, pak prosím proveďte do této aplikace přihlášení a vstupte do naší skupiny takto:
  https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
  Jako login použijte VAŠE_UKČO@cuni.cz. Následně budete přesměrováni do CAS, kde se opět přihlaste vaším UKČem a heslem do CAS (tentokrát za UKČO nepřidávejte @cuni.cz!)
  Po přihlášení doporučujeme stáhnout desktopovou aplikaci, ale můžete se připojovat i přes webový prohlížeč. V MS Teams klikněte na ikonu Týmy (3. ikona ve sloupci vpravo) a pak na tlačítko Připojit se k týmu nebo vytvořit nový (vlevo nahoře). Zde zvolte možnost připojit se k týmu pomocí kódu a zadejte kód / heslo (viz výše).

 • Zkoušení v kurzu Vývojová psychologie - zájemci z minulého semestru (ZS 20/21) a kombinovaného studia