Topic outline

 • Organizační informace

  Podmínky zápočtu: a) Účast 80 %, tj. 2 omluvené absence; b) Průběžné plnění všech zadaných úkolů a četby; c) Vytvoření interpretačního výstupu dle zadání.

  Očekávané výstupy kurzu: Na konci semestru budete znát základy interpretační plánování, budete umět rozlišit mezi tématem a sdělením a obojí zformulovat, budete znát historii a hlavní osobnosti oboru, budete umět stanovit cílové skupiny a určit cíle interpretace, budete znát proces interpretačního plánování, zákonitosti tvorby prohlídky, informačních panelů a výstav a základní činnosti v těchto oblastech budete umět realizovat.

  Kontakt: Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., jakub.jares@pedf.cuni.cz, 776 017 950

  Čas výuky: LS 2022/23, pátky 9.55–11.15 hod.

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4