Osnova témat

 • Studijní materiál: Plánování výtvarných činností

  Předložený text popisuje myšlenkový model didaktického plánování.

  Text je k nalezení na:

  https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_12/,

 • Reflexe starých plánů ve trojicích

  Vyjděte z loňského plánu výtvarných činností. Vzájemně si tyto plány ve trojicích prohlédněte. Ke každé didaktické kategorii probírané v online výuce uveďte, ve které práci a proč byla nejlépe formulovaná. V zobecněné podobě formulujte, kde jsou nejčastější chyby.

 • Nová řada

  Sem nahrávejte jednotlivé opravené nebo kompletně přepracováné verze výtvarné řady. Nahrávejte do poloviny prosince, individuálně. Formát Word, pdf.

 • Setkávání ve trojicích

  V návaznosti na domluvu v hodině přikládám tabulku. Domluva je taková, že každá trojice si v tabulce najde datum, do kterého se zapíše (viz přílohu). V termínu setkání se budeme soustředit na plán/y vypracované v této trojici (1-3 plány za skupinu), ostatní mohou být přítomni, ale ke slovu se v případě zájmu dostanou až v závěru hodiny. Sledování rozboru plánu někoho jiného je poučné, všichni jsou tedy vítáni.

  Do MS Teams nahraji přednášku týkající se zbývajících kategorií didaktického modelu, která nahradí přednášky v rozvrhovém čase a pomůže vám dokončit reflexe práce minulého semestru (ve trojicíh) a napsat nový plán (každý za sebe). V časech, které nebudou obsazené výše zmíněnou konzultací, budu k dispozici ke konzultacím týkajících se vašich starých či nových plánů a případně dalších otázek spojených s didaktickým modelem.

 • Možnost prezenční zkoušky

  Vážené kolegyně,

  v současnosti (začátek ledna 21) je možná prezenční zkouška do 9ti studentů. Přikládám hlasovací nástroj a prosím, abyste jej použily a informovaly mě skrze něj o tom, kdo volíte zkoušku prezenční a kdo distanční formou. Výsledek zkoušky neude volbou její formy ovlivněný, rozhodněte se podle svých preferencí.

  HK

  ---

  Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

  KVV PedF UK