Weekly outline

 • General

  Kurz v prostředí Moodle slouží jako doplnění prezenční a on-line výuky, prostředí pro odevzdávání úkolů.

 • Kde domov můj?

  • Když to zvládne tak hezky (s malými chybami v rytmu) rozhodčí, učitelstvo by se nemělo nechat zahanbit!!!

   Vřele doporučiji vyposlechnout všechny čtyři sloky s tradičním doprovodem dechového orchestru:

  • Video s taktováním a upozorněním na nejčastější chyby, jichž se vyvarujete (u zápočtu a kdykoliv jindy).

 • Kategorie písní podle druhu výpovědi

 • Rytmus, transponování - procvičování - jen KS

 • Předvětí, závětí

  • Vkládejte řešení svých úkolů písemně a zvukovou/video nahrávku (nejlépe jen jednu - v kuse). Klavír byste měli používat jen pro zadání tóniny, ostatní byste měli zvládnout zazpívat z not. Doporučuji zpívat melodie na rytmické slabiky.

 • Příprava repertoáru k zápočtu - presenční studium

 • Příprava repertoáru k zápočtu - kombinované studium

 • Hlasová cvičení s brčkem