Weekly outline

 • Výuka v ZS 2021

  V ZS ak. roku 2021/2022 bude výuka probíhat prezenčně. V prvních hodinách bude zadána výzkumná práce, v dalších týdnech budou studenti ve skupinách pracovat samostatně.

  V listopadu proběhne další společné setkání a diskuse nad probíhajícícm výzkumem. Na konci semestru budou výzkumné skupiny prezentovat výsledky své práce.

  Pokud by se v průběhu semestru zhoršila epidemická situace, je možné se přesunout online a využívat nástroj moodle v kombinaci s přednáškami online (MsTeams).

  O tomto vývoji bychom Vás včas informovali emailem přes SIS.

  Závěrečné hodnocení bude odvozeno od kvality zpracování terénního úkolu a prezentace společného výzkumu.

 • 1. TÝDEN (6. 10.) Úvodní hodina

  Informační, administrativní záležitosti. Vymezení výzkumného tématu a cíle výzkumu, formulace výzkumných otázek.

 • 2. TÝDEN (13. 10.)

  Vymezení terénu a cílových skupin. Rozdělení do výzkumných skupin. 

  Vymezení a základní představení použitých metod (terénní výzkum, zúčastněné pozorování, rozhovory, archivní výzkum, mediální analýza).

 • 3. TÝDEN (20. 10.)

  Samostatná práce v terénu.

 • 4. TÝDEN (27. 10.)

   Samostatná práce v terénu (ve skupinách).

 • 5. TÝDEN (3. 11.)

  Samostatná práce v terénu.

 • 6. TÝDEN (10.11.)

  Samostatná práce v terénu.

 • 7. TÝDEN (17.11.) Státní svátek

 • 8. TÝDEN (24. 11.)

  Konzultace dosavadního postupu, prezentace dosavadních výstupů, reflexe výzkumu a nasměrování dalších aktivit.

 • 9. TÝDEN (1. 12.)

  Samostatná práce v terénu (ve skupinách).

 • 10. TÝDEN (8.12.)

  Samostatná práce v terénu (ve skupinách).

 • 11. TÝDEN (15. 12.)

  Individuální práce na výzkumných projektech.

 • 12. TÝDEN (22. 12.)

  Exkurze/prezentace projektů (bude upřesněno).

 • 13. TÝDEN (5. 1. 2021)

  Exkurze/prezentace projektů (bude upřesněno).