Topic outline

 • General

 • Obecné informace

  Soustředění ke SVIP je jedinečnou přípravou k Souborné zkoušce ze společenských věd. Vedle představení Souborné zkoušky jako takové se zaměřuje primárně na její písemnou část: Projekt empirického výzkumu. V rámci přednášek, prezentací a cvičení se pokoušíme alespoň naznačit základy metodologie sociálních věd a hlavní problémy, s nimiž se studenti v rámci zkoušky potýkají.

 • Program Soustředění ke SVIP LS 2014/15

  TERMÍN: 28. 2. 2015

 • Regulérní atestace

  Atestace bude udělována na základě fyzické účasti na soustředění.
 • Náhradní atestace

  Náhradní atestace představuje náhradní možnost pro studenty, kteří se ze závažných důvodů nemohli soustředění ve vypsaném termínu zúčastnit.

  Pro její získání je třeba na základě audionahrávek vypracovat shrnutí obsahu každé z přednášek, které byly v rámci soustředění prezentovány. Rozsah každého shrnutí bude maximálně jedna normostrana (= 1800 znaků s mezerami) a bude mít formu uceleného výkladu (nikoliv poznámek!). Každé shrnutí bude navíc doplněno o pět klíčových slov (= nejdůležitějších termínů, které přednáška pojednávala). Shrnutí vložte do odevzdávárny a současně zašlete na adresu ondrej.spacek@fhs.cuni.cz.

  Přiložené prezentace představují pouze podpůrný materiál, který Vám má umožnit lépe se orientovat v samotné přednášce. Vzhledem k tomu, že se jejich obsah v některých momentech může výrazně odlišovat od obsahu přednášek, pracujte primárně s audionahrávkami nikoliv s prezentacemi.
 • Audiozáznamy a prezentace