Themen für jede Woche

 • Allgemeines

 • Seminář 4 a 5 - Péče o sport ve vybraných obcích - aktuální sociální problémy

 • Seminář 6 - prezentace Péče o sport ve vybraných obcích - aktuální sociální problémy

  • PPprezentace informací o vybrané lokalitě na semináři 14.12. skupina I a 21.1.2. Skupina II.
   Prezentace velmi stručná, v délce cca 7-8 minut, abychom stihli rámcově poznat situaci ve všech vybraných statutárních městech.
   Odevzdání plného textu seminární práce do 11. ledna 2022 zde v Moodle 1.
   Rozsah textu cca 3000 slov bez seznamu literatury, což je cca 7-8 stran textu, ř.1,5, Times Roman 12. (věcně, stručně, s průkazností dat).
 • ZK test 12.1.2022

  • Na vyplnění testu máte k dispozici 15 minut. Test obsahuje 10 otázek různého typu (otevřené - doplníte text, uzavřené - vyberete jednu či více z nabízených možností)

   Nezapomeňte test ODESLAT!

 • ZK test 13.1.2022

 • Test 18.1.2022