Weekly outline

 • General

 • 24 September - 30 September

 • 6.10. Sa´dí - Golestán, Bústán

 • 13.10. Háfez

 • 20.10. Tímúrovská a post-tímúrovská doba. Džámí. Navá´í, Fattáhí

 • 27. 10: Perská próza 14.- 16. stol. Vassáfova kronika, Kášifí

 • 3.11. Anvár-e sohejlí Kalíla a Dimna. Obejd-e Zákání

 • 10.11. Literatura 16.-18. století. Safíjovci

 • 12 November - 18 November

 • indopeská literatura

 • 1.12. překlad Fársí šekar ast (2 str) do 7.12.

 • 3 December - 9 December

 • 10 December - 16 December

 • 21.12. - Sádeq Hedájat