Weekly outline

 • General

  Odkaz na semináře v ZOOM:

  Topic: Seminář - ZAP
  Time: Oct 6, 2020 06:30 PM Prague Bratislava

  https://cuni-cz.zoom.us/j/92866826973?pwd=SGZxc1VHOFVxbU9zZ2w4UTdHU1NUdz09

  Meeting ID: 928 6682 6973
  Passcode: seminarZAP

  Cílem kurzu je seznámení studentů s teoretickým zakotvením sociálních věd v širším systému poznávání a související metodologií. Zvláštní pozornost bude věnována postavení teritoriálních studií ve srovnání s dalšími obory. V praktické části seminář studentům představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost bude též věnována kritickému myšlení, akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci.

  Podmínky pro splnění kurzu:

  pravidelná účast (jedna neomluvená absence)

  pravidelná příprava na hodiny - odevzdávání domácích úkolů

  prezentace na vybrané téma

  závěrečný test (je stejný pro všechny kurzy)

  Práce v semináři má připouštěcí charakter k závěrečnému testu, tj. bez splnění povinností v semináři nebude student moci psát závěrečný test.

  Kontakt na vyučující: jasencakova@centrum.cz, 723 715 559

  Konzultační hodiny po dohodě.

  Termíny prezentací:

  20.10. - Filip Linhart

  27. 10. - Kateřina Peterková, Natálie Štuksová

  3. 11. - Kryštof Kučera

  10. 11. - Daniel Nekvinda

  24. 11. - Jan Hrnčíř, Matouš Mazáč

  1. 12. - Natálie Hendlingerová

  8. 12. - Karolína Zvonková, Tomáš Cranford

  15. 12. - Michal Furch, Elena Mazovetckaia

  Rámcový obsah kurzu:

  1) Řečnické formy výkladu
  a) referát
  b) diskuse a polemika
  c) prezentace
  d) obhajoba
  e) přednáška

  2) Knihovna Jinonice – lokalizace, organizace, používání katalogu

  3) Databáze – elektronické zdroje, JSTOR, SAGE, FACTIVA, East View, Web of Science, co je vzdálený přístup – heslo


  4) Práce s textovým editorem a prezentace s využitím PowerPoint


  5) Formální náležitosti
  a) „jak se dělají“ poznámky - dva základní způsoby odkazování - klasický („německý“) a závorkový („anglosaský“)
  b) tabulky, grafy a vyobrazení
  c) přílohy
  d) seznam pramenů a literatury (co jsou primární a co jsou sekundární prameny/literatura)
  e) citační norma AUC – viz příloha

  6) Formy odborného textu
  a) anotace
  b) kritická recenze
  c) odborná studie (plus abstrakt a resumé)
  d) sborník
  e) monografie


  7) Základní lingvistická informace o textu
  a) styl/styly
  b) korelace stylu a sdělení
  c) odborný styl


  8) Kritické čtení – aneb jak získat z textu informace:
  a) co je informace
  b) kritický přístup k informaci
  c) informační kontext


  9) Práce s textem
  a) co, proč, komu a jak chci říct (napsat), kolik tomu věnovat času/energie/intelektu
  b) reprodukce-interpretace-redukce, základní sdělení, časový a stránkový limit
  c) odstup, ohled na čtenáře, poctivost textu a textové manipulace
  d) co je plagiát


  10) Stavba a struktura odborného textu:
  a) teze
  b) tematická a logická struktura
  c) závěr a jeho vztah k a) a b

 • 6. 10. 2020: Řečnické formy výkladu

 • 13. 10. 2020: Práce s textovým editorem Word a využití PowerPoint

 • 20. 10. 2020: Knihovny a databáze

 • 27. 10. 2020: Kritické čtení

 • 3. 11. 2020: Kritické čtení + zdroje

 • 10. 11. 2020: Citační norma

 • 24. 11. 2020

 • 1. 12. 2020

 • Zadání na závěrečné opakování

  • Dle zadání zpracujte abstrakt, abstrakt zašlete jako samostatný soubor na můj mail do 23. prosince.

   Zbytek zadání cvičného textu zpracujte do příští hodiny a uložte zde v Moodle. Cvičný test společně projdeme na hodině, připravte si také dotazy na případné nejasnosti.