Aperçu des sections

 • Généralités

  • Úterý 9,00- 11,30/ Milan Hrdlička/ Voršilská 144/ učebna 322

   Tuesday/ Milan

   --------------------------------------------------------

   Středa 14,30-17,00Šárka Boušková Vašíčková/ Voršilská 144/ učebna 322

   Wednesday/  Sarka 

   --------------------------------------------------------------------------------------------

   Čtvrtek 9,30- 12,00/ Radomila Kotková/ Voršilská 144/ učebna 322

   Thursday/ Radomila  


  • The Česky krok za krokem 1 textbook is designed for instruction on the A1 and A2 levels. It is suitable for students with more serious and longer-term interest in Czech, students from Slavic countries and as a supplement to instruction for university students.

  • Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti. 

  •  Be aware of 3 TESTS :

   1. test/ úterý 19.3./ L5-9

   2. test/ středa/ 3. 4./ L 7-12 

   3. test/ čtvrtek 9. 5. / L 13-18

   Lekce

   kurzu

    

   Kapitola učebnice

   Téma

   Gramatický cíl

   Osvojení slovní zásoby

   Jazykové prostředky

   Week1

   7. Dům a byt

    

   Kde bydlíte? Kde chcete bydlet?

   Jak vypadá váš byt nebo dům? I.

    

   Slovesa prodat, koupit, pronajmout (si)

   Inzeráty

   Místnosti bytu nebo domu

   Kde bydlíte? Bydlím...

   Chtěl/a bych...

   Koupím... Hledám...

   Prodám... Pronajmu (si)...

   Jak vypadá váš byt nebo dům?

   7. Dům a byt

    

   Jak vypadá váš byt nebo dům? II.

    

   Slovesa s akuzativem

   Zopakování akuzativu

   Opakování názvů místností

   Slovesa s akuzativem Nábytek

   Barvy

   Máme… Potřebujeme...

   Tady je… Tam je…

   Vpravo je… Vlevo je…

   Uprostřed je… Vzadu je…

   Vpředu je...

   Líbí se vám…? Líbí se ti…?

   Líbí se mi…

   7. Dům a byt

    

   Zařizujeme byt

    

   Nominativ a akuzativ plurálu

   Číslovky 1 a 2

   Opakování názvů nábytku a barev

   Máme...

   Potřebujeme...

   Koupíme...

   7. Dům a byt

    

   Hledáme ubytování I.

    

    

   Odkdy dokdy?

   Slovní zásoba spojená s rezervací ubytování

    

   Hledám ubytování.

   Máte volné pokoje?

   Kolik stojí jednolůžkový pokoj?

   Nemáte teď nějakou slevu?

   Je v ceně snídaně?

   Můžu mít v penzionu psa?

   Prosím vás, je tam wifi?

   Můžete mi ten pokoj rezervovat?

   7. Dům a byt

    

   Hledáme ubytování II.

   Datum (řadové číslovky v genitivu)

   Roční období

   Měsíce v datu

   Ubytovací formulář

   Kolikátého je?

   Máte volný pokoj od... do...?

    

   Week2

   8. Plánujeme víkend

    

   Plánujeme víkend

   Budoucí čas

   Prepozice dona

   Časové výrazy (zítra, pozítří, příští týden/měsíc/rok, v budoucnosti)

   Co budeme dělat?

   Budu doma, v práci...

   Budu pracovat, uklízet, vařit...

   Půjdu/Pojedu/Poletím …

   8. Plánujeme víkend

    

   Eva a pan profesor Higgins

   Vyjádření směru

   Slovesa jít, jet, letět...

   + prepozice do, na, k

   Otázka kam?

   Výrazy s prepozicemi do, na, k

   Půjdu/Pojedu do …, na …,

   k …

   8. Plánujeme víkend

    

   Jít, jet, letět na...

   Procvičení budoucího času a vyjádření směru

   „na-slova“

    

   Půjdu na …

   Pojedu na …

   To je můj dům. Jdu domů.

   Jsem doma.

   8. Plánujeme víkend

    

   Co bude Tom dělat, až vyhraje v loterii?

    

   Procvičení budoucího času

   Každodenní činnosti

   Budu/Nebudu mít…

   Budu/Nebudu…

   Půjdu/Pojedu/Poletím… Myslím, že je dobře, že…

   Podle mě je špatně, že…

   8. Plánujeme víkend

    

   Můj víkend

   Procvičení budoucího času.

   Procvičení konstrukce rád + verbum

   Volnočasové činnosti

    

   Rád/a… Raději… Nejraději…

   O víkendu budu…, půjdu/pojedu/poletím do/na/k…

   Week 3

   9. Lidské tělo

    

   Lidské tělo

   Jak vypadáme

   Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. (oči, uši, ruce)

    

   Názvy částí lidského těla

   Eufemismy

   Já jsem … (malý, vysoký…

    a mám … (brýle, dlouhé vlasy …)

   starý – starší, tlustý – silný, silnější

   9. Lidské tělo

    

   U doktora I.

   Výrazy s objektem v akuzativu a v dativu se zájmenem  (Je mi … Bolí mě …)

   Osobní zájmena v dativu a akuzativu

    

   Výrazy a fráze spojené s návštěvou lékaře

   Chtěl/s bych se objednat.

   Je mi špatně.

   Mám teplotu.

   Bolí mě hlava a v krku.

   Co potřebujete?

   Musíte brát …

   Musíte hodně pít.

   Jednou/dvakrát/třikrát denně (za den)...

   9. Lidské tělo

    

   U doktora II.

   Sloveso bolet v minulém čase

    

   Výrazy mít + objekt spojené s nemocemi nebo zraněními

   Mám rýmu, angínu, migrénu, chřipku, průjem, horečku, depresi, zlomenou ruku, zlomenou nohu, alergii na pyl, kašel, diabetes/cukrovku.

   Co vás bolí? Bolí vás taky…?

   Bolí vás tady?

   9. Lidské tělo

    

   U doktora III.

   Výrazy s objektem v akuzativu (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)

    

    

   Další výrazy a fráze spojené s návštěvou lékaře

   Názvy lékařských specialistů

   Svlékněte se. Lehněte si.

   Mám alergii na penicilin.

   Zavolám sanitku.

   Za týden přijdete na kontrolu.

   zubní lékař – zubař, praktický lékař – praktik...

   9. Lidské tělo

    

   V lékárně

    

    

   Prepozice pro, za, na

    

   Nápisy v lékárně

   Názvy přípravků

   Recept

   Potřebuju …

   Musím mít recept?

   Používají se … Bere se …

   Week 4

   10. Místo, kde bydlíme

    

   Místo, kde bydlíme

   Genitiv singuláru

    

   Prepozice s genitivem

   Bydlím u… Bydlím blízko …

   Blízko/Uprostřed/Kolem/

   Okolo/Vedle/ je…

   Kousek od… je/mám…

   10. Místo, kde bydlíme

    

   Z práce do práce I.

   Vyjádření směru, prepozice z/ze – do, z/ze – na, od – k/ke

   Otázka odkud kam?

   Prepozice z/ze, od, do, na, k/ke

   Jel/a jsem z/od… do/na/k…

    

   10. Místo, kde bydlíme

    

   Z práce do práce II.

    

    

   Jít od/z/do… x Být v…

   Názvy obchodů a dalších lokalit

   Fráze používané na těchto místech

   Vypněte si mobilní telefony.

    

   10. Místo, kde bydlíme

    

   Pozvání na návštěvu I.

   Zopakování modálních sloves v souvislosti s navrhováním nějaké činnosti

   Výrazy spojené s pozváním a přijetím pozvání

   Výrazy už X ještě X až

   Výrazy u mě, u tebe, u nás, u vás

   Nechceš přijet?

   Můžeš bydlet …

   Děkuju za pozvání.

   Moc rád/a přijedu.

   V/ve … nemůžu.

   Můžu přijet v/ve …

   Zavolám ti.

   Měj se (hezky). Hezký den.

    

   10. Místo, kde bydlíme

    

   Pozvání na návštěvu II.

    

    

   Zopakování spojení

   jet + doleva, doprava, nahoru, dolů, rovně, zpátky

   Výrazy používané při hledání cesty

    

   Musíte jít/jet…

   rovně, nahoru, dolů, zpátky

   Zahněte doprava/doleva.

   Přestoupíš…

   Pojedeš… a vystoupíš…

   Půjdeš kolem…

   Na křižovatce zahneš …

   Week 5

   11. Na dovolené

    

   Na dovolené I.

   „Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu (chodit x jít, jezdit x jet, létat x letět)

   Obvyklé aktivity spojené s dovolenou

   Zopakování časových výrazů a konstrukce rád + verbum

   Vždycky/Často/Obvykle/

   Každý...

   Rád/a ... Nerad/a

    

   11. Na dovolené

   Na dovolené II.

   Procvičení sloves pohybu

    

   Výrazy používané v inzerátech cestovních kanceláří

   Málokdy/Někdy/Nikdy ne- chodím/jezdím do/na/k…

   Každý rok jezdíme…

   Na dovolenou nejezdíme…

   Jezdíme vždycky…

   Není to tak drahé.

   Všechno bylo levné/drahé.

   Minulý rok jsme si pronajali… Procestoval/a jsem… Projel/a jsem…

   11. Na dovolené

    

   Cestujeme I.

   Slovesa pohybu s prefixy při- a od-

    

   Nápisy (přílet, odlet, příjezd, odjezd)

    

   Kdy letí? Kdy přiletí …?

   Kdy přijede …?

   Kam přijede …?

   Jenom tam, nebo zpáteční?

    

    

    

   11. Na dovolené

   Cestujeme II.

   Prefixy a jejich význam

    

   Slovesa s prefixy

   ...jel/a jsem... a ...jel/a jsem... a pak...

   ...mohl...

   ...neměl...

   11. Na dovolené

   Komplikace při cestování

   Není nová gramatika

   Věci, které potřebujeme při cestování

    

   Zapomněl/a jsem …

   Ztratil/a/o se …

   Ujel/a/o mi ….

   jízdenka, průvodce, pas, úschovna, nástupiště...

    

    

   Week 6

   12. Tradiční svátky

   Tradiční svátky

   Není nová gramatika

   Svátky (Vánoce, Silvestr, Velikonoce)

   Přání k různým příležitostem, kondolence

   Pozvání a jeho přijetí či omluva

   Můj oblíbený svátek je/jsou… Je … (kdy)

   Předtím připravujeme …

   Jíme... Pijeme… Chodíme…

    

   12. Tradiční svátky

   Uklízíme I.

   Imperfektivní a perfektivní slovesa

   Domácí práce

   Uklidil/a… Nakoupil/a… Vyluxoval/a... Upekl/a...

   12. Tradiční svátky

    

   Uklízíme II.

   Procvičení imperfektivních a perfektivních sloves

   Další domácí práce

   Umyl/a jsem …

   Opravil/a jsem …

   Upekl/a jsem …

   12. Tradiční svátky

    

   Co plánujete na svátky? I.

   Opakování futura

    

   Typické aktivity spojené s časem Vánoc a Silvestra

   Budu doma.

   Uklidím, nakoupím, upeču...

   Budu se dívat, budu lyžovat... Pojedu… Půjdu…

   12. Tradiční svátky

    

    

   Co plánujete na svátky? II.

   Futurum perfektivních sloves

   Domácí práce

   Aktivity spojené se slavením svátků

   Nejdřív… Potom… Pak…

   Nakonec… Budu… Půjdu…

   Koupím. Uvařím. Uklidím.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Week 7

   13. Výmluvy a přání

    

   Proč pořád nemáme čas?

   Kondicionál (lexikálně)

   Výmluvy a přání

   Šel/Šla bych, ale... Pracoval/a bych, ale...

   Učil/a bych se, ale...

   Dokončil/a bych, ale...

   13. Výmluvy a přání

   Výmluvy

   Kondicionál

   Není nová slovní zásoba

   Pracoval/a bych, ale...

    

   13. Výmluvy a přání

    

   Co by bylo, kdyby...

   Kondicionální „kdyby-věty“

   Není nová slovní zásoba

   Kdybych...

   Byl/a bych...

   13. Výmluvy a přání

    

   Štěstí, nebo smůla?

   Kondicionální „kdyby-věty“

   Slovní zásoba z textu

   Kdyby...

   13. Výmluvy a přání

    

   Chováme se zdvořile

   Sloveso mít v modálním významu

   Zdvořilostní konvence a sociokulturní rozdíly v komunikaci

   Měl/a bys...

    

   13. Výmluvy a přání

    

   Jaký kdo je? Jaký by měl být?

   Opakování -ý a -í adjektiv

   Adjektiva vyjadřující vlastnosti

   Jaký je tvůj bratr, jaká je tvoje sestra?

   Měl/a bys být...

   Week 8

   14. Mluvíme o počasí

    

   Mluvíme o počasí

   Slovesné vazby být + adverbium nebo substantivum

   Počasí

   Je hezky/teplo/zima/vítr...

   Prší. Sněží. Mrzne.

   14. Mluvíme o počasí

    

   Jaké je/bylo/bude počasí?

    

   Slovesa popisující počasí

    

   Počasí, předpověď počasí

   Prší. Je zima.

   Pršelo. Byla zima.

   Bude pršet. Bude zima.

   14. Mluvíme o počasí

    

   Dobrý, nebo dobře?

   Adjektiva a adverbia

   Otázky s výrazy jak jaký

   Není nová slovní zásoba

   Jak? – Dobře.

   Jak vypadám?

   Vypadáš unaveně...

   14. Mluvíme o počasí

   Jak...?

   Tvoření adverbií

   Adverbia

   Mám se dobře/špatně.

   Jezdím pomalu/rychle.

   Mluvím anglicky/česky.

   14. Mluvíme o počasí

    

   Kdo je nejkrásnější?

   Komparativ a superlativ adjektiv

   Adjektiva

    

   ... je větší/menší/chytřejší než...

   14. Mluvíme o počasí

    

   Zajímavosti o ČR

   Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově

   Procvičení stupňování adverbií se zaměřením na superlativ

   Slovní zásoba z textu

   Největší, nejmenší, nejdelší, nejkratší, nejtěžší, nejrychlejší...

   Week 9

   15. Technika a komunikace

    

   Telefonování a sms

    

   Není nová gramatika

   Výrazy a fráze spojené s komunikací po telefonu

   Prosím?

   Prosím vás, potřebuju...

   To je omyl. Je obsazeno.

   Chcete nechat vzkaz?

   Zavolám ještě jednou.

   15. Technika a komunikace

    

   E-maily

   Není nová gramatika

   Oslovení, zahájení a ukončení písemného vyjádření (formální a neformální e-mail).

   Vážený pane/vážená paní,

   Ahoj + jméno,

   Těšíme se na vaši odpověď.

   S pozdravem,

   Měj/Mějte se hezky,

   15. Technika a komunikace

    

   Počítač a internet

    

   Minulá čas sloves zakončených na -nout

   Výrazy spojené s tématem počítače a internetu

   Surfovat na internetu

   Hrát hry, používat sociální sítě...

   Skenovat, smazat, uložit, zavřít/otevřít...

   15. Technika a komunikace

   Nakupujeme dárky

   Dativ singuláru

    

   Dárky

   Co koupíme Evě a Davidovi?

    

   15. Technika a komunikace

    

   Komu telefonuješ?

   Co dá maminka Davidovi?

   Slovesa s dativem

    

   Telefonovat, volat, dávat, omlouvat se, pomáhat, vysvětlovat...

   Komu telefonujete/dáváte dárky/pomáháte...?

    

   15. Technika a komunikace

    

   Pozvání na party

   Prepozice s dativem

   Jít/jet k..., být naproti..., protestovat proti..., kvůli..., díky...

   Jdeš na party k...?

   Udělala zkoušku díky...

   Ty máš něco proti...?

   Chata je naproti...

   Week 10

   16. Móda včera a dnes

    

   Móda včera a dnes

    

   Není nová gramatika

   Oblečení

   Nosím... Mám na sobě...

   Mám rád/a... Nesnáším...

   Nakupovat oblečení je...

   Do divadla chodím v...

   16. Móda včera a dnes

    

   Nesmrtelné džíny

   Výrazy mít rád x líbit se x chutnat

   Slovní zásoba z textu

   Mám rád/a džíny.

   Líbí se mi džíny.

   Chutná mi pivo.

   16. Móda včera a dnes

    

   Nakupujeme oblečení I.

   Výrazy s objektem v dativu

    

   Vyjadřování věku, pocitů, stavů a postojů

    Líbí se mi…

   Chutná mi… Sluší mi...

   Je mi… Jde mi… Vadí mi…

   16. Móda včera a dnes

    

   Nakupujeme oblečení II.

   Procvičování výrazů s objektem v dativu

   Slovosled (druhá pozice)

   Není nová slovní zásoba

   Jak se ti tady líbí? – Líbí se mi tady.

   Chutná mi pivo. – Taky mi chutná.

   16. Móda včera a dnes

    

   Miluju tě! Čekám na tebe. I.

    

   Osobní zájmena

   Není nová slovní zásoba

   To je on/ona.

   Ptal se ho/jí.

   Telefonoval mu/jí.

   Hledal ho/ji.

   16. Móda včera a dnes

   s. 135

   Miluju tě! Čekám na tebe. II.

    

   Osobní zájmena po prepozici

   Není nová slovní zásoba

   Čekal u mě/tebe.

   Šel ke mně/tobě.

   Koupil dárek pro mě/tebe...

   Week 11

   17. Stěhujeme se

    

   Stěhujeme se

   Instrumentál sg.

   Prepozice s instrumentálem

   Umístění věcí (pod, nad, před, za, mezi)

   Pod stolem, za křeslem, před knihovnou, mezi skříní a počítačem...

    

   17. Stěhujeme se

   Zařízení bytu

   Prepozice s akuzativem a instrumentálem

   Zařízení bytu

   Tašku dáme za křeslo.

   Taška je za křeslem.

   17. Stěhujeme se

   Potřebujeme řemeslníky I.

   Skloňování tázacích zájmen

   Řemeslníci

   Výrazy spojené s tématem oprav v domácnosti

   Neteče voda, nesvítí světlo, netopí topení...

    

   17. Stěhujeme se

   Potřebujeme řemeslníky II.

   Skloňování neurčitých a záporných zájmen

   Někdo, něco, nikdo, nic

   Zkusím někoho najít.

   Nebudeme nikomu volat.

   17. Stěhujeme se

    

   Hodinový manžel

   Vztažné zájmeno který

   Slovní zásoba z textu

   Jakého řemeslníka potřebujete?

   Co u vás bude dělat?

    

   17. Stěhujeme se

    

   Služby

   Není nová gramatika

   Služby

    

   Potřeboval/a bych se objednat.

   Kdy to bude hotové?

   Můžu platit kartou?

   Week 12

   18. Etapy života

   s. 145

    

   Etapy života

   Není nová gramatika

   Etapy života a s nimi spojené aktivity

   Narodit se, chodit do školy, vdát se/oženit se...

   18. Etapy života

    

   Vztahy mezi lidmi

   Slovesa s prepozicí s/se + instrumentál

    

   Slovesa vztahující se k tématu vztahů

   Seznámil/a se s...

   Chodí s... Žije s...

   Pohádal/a se s...

   Rozvedl/a se s...

   18. Etapy života

    

   Vztahy mezi lidmi II.

   Procvičení sloves s prepozicí s/se + instrumentál

    

   Procvičení sloves vztahujících se k tématu vztahů

   Seznámil/a jsem se s...

   Poznali jsme se...

   Myslím, že... Nevím, jestli... Doufám, že...

   Pochybuju, že...

   18. Etapy života

    

   Tragická hádka

   Není nová gramatika

   Slovní zásoba z textu (detektivní příběh)

   Co se stalo?

    

   18. Etapy života

    

   Mluvíme o životě

   Slovesa s předložkou o + lokál sg.

    

   Časové výrazy

    

   Po roce 1968... Minulý rok...

   Od roku... do roku... Za rok...

   Mluvíme o… Četla/a jsem o...  Slyšel/a jsi o...?

   18. Etapy života

    

   Režisér Miloš Forman

    

   Není nová gramatika

   Slovní zásoba z textu

    

   Narodil se... Vyrůstal... Vystudoval...  Oženil se...


 • Week 1/ Milan

  Zahájení, instrukce pro výuku v zimním semestru

  Čechy a čeština, kvíz (PP)

  Česká abeceda a výslovnost (PP, přiloženo)

  Pozdravy (str, 3, 4 uč), Seznamujeme se, formální x neformální dialog (uč str.5), sloveso být (uč str. 19).

 • Week 1/ Sarka

  Úvod do studia, představení knihy, registrace do Moodle, nastavení Moodle

  L1: abeceda, výslovnost, základní fráze (představení se, poděkování, užitečné otázky)

  Učebnice str. 6-11

  Du - PS str. 5, 6

 • Week 1/ Radomila

  Radomila Formální a neformální dialogy, sloveso být a osobní zájmena (str. 12-14). Dú: PS 13-15/8, 11/7


 • Week 2/ Milan

  Kontrola DÚ

  Užitečné fráze; časování sloves (učebnice s. 13)

  Pracovní sešit: 8/17, s. 9/18-24, s. 10/25-28

  DÚ: PS 11/31,32

 • Week 2/Sarka

  dokončeni L1 - str. 15

  L2 .Kde je to? str. 17-18 - místa, gramatický rod, 

  DU - PS cv. 1-7/ str. 15,16

 • Week 2/ Radomila nemoc


 • Week 3/ Milan


  učebnice - sloveso jít, jet (s. 19); kontrola DÚ

  opakování - překlad, časování sloves (dělat - mluvit - studovat)

  PS: 17/10, 11, 12

  DÚ: PS 18/13 (doplnit dialogy)

 • Week 3/Sarka

  Opakování: genders

  L2 dokončení: orientace, stat. a dynam ADV., sloveso Jít - jet

  DU- dokončit v PS L2, napsat email Šárce (úkol v Moodle)


  https://learningapps.org/watch?v=pntrx5cy220 Prosím Vás, kde je....

  https://learningapps.org/watch?v=pijq71cnc20 0-100

 • Week 3/ Radomila

  supl M. Hrdlička

  kontrola DÚ (dokončení L2 v PS)

  opakování sloves (vl. materiály), adverbia místa (orientace)

  učebnice L3, s. 26/5-7 - gramatický rod, shoda demonstrativa - adjektiva - substantiva; PS: 27/1,3

  DÚ: napsat prezentaci sebe sama

 • Week 4/ Milan

  Kontrola DÚ (PS 27/1,3)

  Učebnice 26/6,8 - shoda v rodě (ten - dobrý, ta - dobrá)

  Slovesa 4. třídy (číst, psát, pít...) - 29/12,13

  Pracovní sešit - s. 28/4,5,6,8

  Opakování časování sloves

  DÚ: učebnice 29/14,15

 • Week 4/ Sarka

  1.opakování - slovíčka/ jídlo

  2. L3 V restauraci str. 27-28, akuzativ sg, 

  DU: PS str 27-31

 • Week 4/ Radomila

  Lekce 3 - Procvičení - konjugace, restaurace a akuzativ (jídlo a pití). Dialog str. 29. Str. 31 - Fráze Mám....

  Dú PS - 23 a 26/33, str. 34, 40/36 (psaní o sobě) a 42/37.

 • Week 5/ Milan

  Kontrola DÚ

  Pracovní sešit: 35/33,34; 36/36-39; 37/43; 38/44-46

  Opakování akuzativu singuláru, fráze se slovesem mít (s. 31)

  Učebnice s. 33/2,3,4

  Komunikační aktivity

  DÚ: PS 39/1,2,5,6 

 • Week 5/ Sarka

  1. kontrola DU - PS 40/7,8,9

  2. opakování téma rodina

  3. sloveso jmenovat se, přivlastňovací adjektiva, jaký/ jaká/ jaké

  4. DU - PS 41+42 celá strana; U 37/6

 • Week 5/ Radomila

  Lekce 2 - rodina opakování slovní zásoby, procvičení posesivní zájmena a adjektiva. Akuzativ (str. 38)

   Dú 14/38, 32,33/45, 36-38/46 a 41, 42/47.

 • Week 6/ Milan

  Kontrola DÚ

  Opakování - konjugace / deklinace - akuzativ / komunikační aktivity (vlastní prezentace; můj den

  Učebnice s. 39 - číslovky

  PS - s. 48, 49, 50

  DÚ - cvičení na slovesa (vl. materiál)

 • Week 6/ Sarka

  1. kontrola DU - prac. list slovesa

  2. Test L4

  3. L5: vyjádření času/ Kdy?, téma - můj den, str. 41-42

  4. DU: pracovní sešit str. 51-52 - 53 -54

  nedodělala jsem prac. list Můj týden a dialog seřaďte

 • Week 6/ Radomila

  Lekce 5 - SZ,  denní program, Poslech CEx1 (dělám často x nedělám nikdy), rád dělat, rozdíl rád dělat a mít rád, adverbia času (str.42 a 43), Dú 20-22/35, 23-25/36 a 40/59.

 • Week 7/ Milan

  Kontrola DÚ

  učebnice L5 - s. 42, 43, 44

  pracovní sešit L5 - 51

  DÚ: PS 54/15-17

  kom. aktivity (vl. materiály)

 • Week 7/ Sarka


 • Week 7/ Radomila

  Lekce 5 - modální slovesa (str. 46),  Dopis pro Marinu (str. 47)

  Dú: PS 47/ str. 61 a 55,56/ 62  

    učebnice 6/ 46 - 6 vět with od/do

 • Week 8/ Milan

  Kontrola DÚ

  Opakování - slovesa at/ovat/et-it/

  Opakování - dny v týdnu, číselné výrazy

  Opakování - akuzativ singuláru (substantiva, adjektiva)

  Čtení, poslech (vl. materiály)

  DÚ: Co dělám o víkendu (10 vět)

 • Week 8/ Sarka

  opakování konjugací, viz. vložené pracovní listy

  • Tabulka/ KONJUGACE + V restauraci

   strana 7,8/ BÝT

   strana 17,19/ MÍT

   strana 24,25/ DÁT SI

   strana 30-33/ DĚLAT, MLUVIT

   strana 38-41/ STUDOVAT

 • Week 8/ Radomila nemoc

 • Week 9/ Milan

  Kontrola DÚ

  Opakování - slovesné třídy; akuzativ; výraz mám rád - dělám rád

  četba textů, konverzace, poslech

  DÚ - Já a jídlo (10 vět)

 • Week 9/ Sarka

  1. kontrola DU

  2. opakování:

  Poslech: https://www.czechstepbystep.cz/stavka

  Práce s textem

  Akuzativ

 • Week 9/ Radomila- Sarka supl

 • WEEK 10/ Milan


   Kontrola DÚ

  Četba textů, konverzace

  Odpovědi na otázky; poslech

  Gramatika - časování, skloňování (akuzativ singuláru), shoda substantiv a adjektiv

  DÚ - doplňování slovesných tvarů (vl. materiál)

 • Week 10/ Sarka nemoc/ nahrazeno 19/12

 • Week 10/ Radomila

  Lekce 6 minulý čas Co jsi dneska dělal?- tvoření forem MČ. Procvičení forem MČ ve 3. osobě (str. 49 a 50).  Poslech (Česky prosím- Co dělal Omar, co dělala Eva? + T/F cvičení). Slavní lidé 1/55, poslech + konverzace.

  Domácí úkol: PS 4,5, 7/63 a 8,10/64, 13/65

 • Week 11/ Milan

  Kontrola DÚ

  Poslech (dialogy)

  Opakování gramatiky - slovesné časy - prézens, préteritum, akuzativ, lokál sg. (PS s. 68-71)

  Konverzace

  DÚ - opakování L 1-6, esej Co dělám tento týden / Co jsem dělal tento týden

 • Week 11/ Sarka

  1. kontrola DU PS 67/20

  2. opakování: minulý čas

  3. L6 Kde jsi byl? - lokál sg. Uč. str. 21-52-3/6,7,8

  4. DU: PS 68-71

 • Week 11/ Radomila

  Lekce 6, minulý čas. Poslech  (typický domácí dialog 2), tvoření otázek. Časové  výrazy (Nejdřív, pak...) Psaní - Můj krásný den.

 • Week 12 / Milan


 • Week 12/ Sarka

 • Week 12/ Radomila

  České tradiční svátky - Vánoce. Poslech Ája a Vánoce. Cvičný text gramatika. Zrození Maxipsa Fíka + procvičení sloves.

 • Week 13 nahrazovací/

 • Week 13 nahrazovací / Sarka (za 15.11 week7)

  The Revision

 • Week 13 nahrazovací / Radomila

  Opakování - slovesa přítomný i minulý čas, prepozice, posesivní zájmena, porozumění textu. Moje dopoledne.

 • Productive Language Skills I - Oral Test/ 9. ledna 2024 a 6. února 2024 na 10,00-11,00

  Oral Test Pairs:

  Students Pairs for Speaking Exam:

  1. Natsuki x Nikorai

  2. David x Dillon

  3. Kuanysh x Nicolas

  4. Brigid x Alfreda


  • Students Pairs for Speaking Exam:

   Natsuki x Nikorai

   David x Dillon

   Kuanysh x Nicolas

   Brigid x Alfreda

 • Receptive Language Skills I - Final Listening Test/ 9. ledna 2024 a 6. února 2024 v 9,00-10,00

 • Czech Language I- Grammar Test/ 11/1 2024, at 9,00 AM

 • 3 TESTY LS


 • Week 1/Summer/ Milan

  Učebnice 57/1-5, 68/8,9 59/1,3,6 (byt, bydlení, vybavení bytu); cvičebnice 75/1,3 76/7, 77/8

  Opakování - časy, konverzace

  DÚ 77/9-12

 • Week 1/ Summer/Sarka

  1. kontrola DU

  2. opakování slovíčka L7 (dům a byt) - prezentace + opakování min. čas PS 78/16

  3. L7 poslechy u str. 60/ 7-12

  4. L7 gramatika NOM + ACC v plurálu U 61/13,14

  DU: PS str. 81+82

 • Week 1/ Summer/ Radomila

  Lekce 7, akuzativ plurálu, Hledáme ubytování (s.62 PS s. 81 a 82).

  Řadové číslovky, datum (s. 63)

  Dú: uč. 11/s. 63, PS: 34/s. 83 + 40, 41/84 + cvičení na ak. pl. - scan

 • Week 2/Summer/ Milan

  Kontrola DÚ

  Lekce 8 - budoucí čas (složené futurum), učebnice 66/5-10, 67 - četba textu, odpovědi na otázky (67/1-3), 68/5,6 (prepozice místa), 69/7

  cvičebnice: 87/4,5 88/6-9 89/10111

  DÚ - 69/10 napsat 10 vět

 • Week 2/ Summer/ Sarka

  1. práce s PS 79-78

  2. kontrola DU v Moodle: popiš byt

  3. L8 slovíčka + poslech: U 65-66 (nedělali jsme časové výrazy), 72

  4. DU: PS 87

  Modle úkol/ pro Šárku: napiš 5 vět, co budete dělat o víkendu (U str. 66/10)

 • Week 2/ Summer/ Radomila

  Dokončení lekce 8 (str. 71 a příslušná cv. v PS. Futurum a prepozice do, na, k. MOje dopoledne (procvičení deklinace).

  Dú: str. PS 93 a 94

  Text: Plán na perfektní víkend (80 slov) - Pro Radomilu (čtvrtek) • Week 3/Summer/ Milan

  L9 - lidské tělo

  kontrola DÚ, poslechová cvičení (73/2,4; 74/1,2; 75/1-3); gramatika - osobní zájmena v dativu a v akuzativu

  cvičebnice: 99/4, 100/5-9, 101/10, 102/18-22, 103/23-25

  DÚ: 103/27 (náležité řazení částí dialogu)

 • Week 3/ Summer/ Sarka

  1. kontrola DU

  2. opakování slovní zásoby nemoci- úrazy

  NEMOC nebo ÚRAZ? - Třídění skupin (wordwall.net)

  3. L9 výrazy s objektem v akk./ u lékaře

  4. DÚ: PS 105/31,32; 106/ 36,37,38

 • Week 3/Summer/ Radomila

  Lekce 9.  V lékárně. Prepozice na, za, pro. Procvičení dialogů u lékaře (Czech express 2). Čtení: Jana je nemocná. Česká manžellka - prepozice.

 • Summer Week 3- Radomila- náhradní lekce

  Summer Week 3- radomila- náhradní lekce

  Lekce 10. Místo, kde bydlíme (čtení, str. 81). Prepozice s genitivem (s. 82). Genitiv singuláru, procvičení tvarů. Procvičování prepozic. (Alf)

  Dú PS: 4/111. 9/111 a str. 113

 • Week 4/ Summer/ Milan

  Kontrola DÚ

  učebnice L10 - koncovky genitivu a akuzativu a jejich užití (s. 81, 82, 83, 85), poslechy textů

  cvičebnice s. 111-113

  DÚ: CV 113/14,15

 • Week 4/Summer/ Sarka

  1. kontrola DU 

  2. L10 

  U str. 85, 88 - poslech Co Tom dělala dneska? + slovíčka na téma obchody, prezentace

  U str. 86 - Pozvání na návštěvu, výrazy už, až, ještě

  U str. 87

  DU: PS str. 120 celá + email na návštěvu pro Šárka v Moodle

 • Week 4/Summer/ Radomila

  DOKONČENÍ lEKCE 10, Opakování L 7-10. Cvičné čtení a poslech, opakování gramatiky.

 • Week 5/ Summer Milan TEST 1 - 19/3 2024

  Kontrolní test

  L11 učebnice s. 89, 90

  L11 cvičebnice s. 123, 124

 • Week 5/ Summer Sarka

  wordwall - konverzace

  L11: dovolená, cestování

  slovíčka - prezentace

  U str. 89-90


  DU: PS 125/ 10,11,12

 • WEEK 5 / Summer Radomila

  Cestujeme (str. 91 a 92). Prefixy při- a od- . 92  93. Exrémista a realista. Poklad na mostě (poslech + čtení)

  Dú uč 8/94.  PS 24/128, s. 129  a 31/130.

 • Week 6/ Summer/ Milan

  kontrola DÚ

  učebnice - dokončení L 11 (s. 95, dialogy, poslech), PS s. 131, 134

  L12 - učebnice s. 97/1-5, s. 98, cvičebnice s. 135/1-3

  Oprava kontrolního testu

  DÚ: 135/4,5

 • Week 6/ Summer/ Šárka

  1. kontrola DU

  2. L12 tradiční svátky: U97-98 + krátké české zprávy- Velikonoce + cvičení onlineL12

  3. DU CV 137/9,10 + online TEST L11

 • WEEK 6/Summer/ Radomila - 28. 3. Dean´s day - no lessons (was replaced 8. 3. extra lesson )


 • Week 7/ Summer/ Milan

  Kontrola DÚ

  Učebnice - slovesný vid, str. 100 - 103

  Cvičebnice s. 138-140

  DÚ: 145/43,44

 • Week 7/ Summer/ Sarka TEST L 7-12

  Test L7-12

  Kontrola DU

  Začátek L13 - výmluvy a přání: U str.105/1,2,3,4

  Du: dokončit PS 145/44 (N+N to neměli hotové, David část špatně) a U 105/ dokončit 4, část  ANO/NE  podle textu • Week 7/Summer/ Radomila - Friday 5.4. 9:30

  Dokončení lekce 13 Kondicionál (zdvořilost - Chtěl bych, Mohl bys). Margot  - čtení str. 108.  Jaký kdo je? (str.111).

  Dú: PS 45/ str. 14. Opakování minulý čas (below). Naučit se nová slova pro L14 (str. 120) - úterý

  Psaní: Můj nejlepší kamarád (60 slov) - čtvrtek

 • Week 8/Summer/ Milan

  Kontrola DÚ

  opakování - gramatika, kom. aktivity

  L14 - Počasí - učebnice s. 113-116 (poslechy, cvičení, konverzace)

  cvičebnice: 17/1-4, 18/6, 19/9-12, 20/14-17, 21/19-22

  DÚ: 22/24-28

 • Week 8/ Summer/ Sarka

  1. kontrola TESTU 2, kontrola DU

  2.  Opakování - počasí slovíčka/ aplikace online

  3. L14 - Kdo je nejkrásnější? U117-118 - 119

  Práce s filmem Raffael - božký umělec/ ČTart

 • Week 8/Summer/ Radomila


 • Week 9/ Summer/ Milan

  Kontrola DÚ

  L15 - učebnice s. 125-127 (poslech, dativ, čtení a doplňování textů)

  Cvičebnice s. 32 - 35 (opakování, procvičování dativu aj.), kom. aktivity

  Domácí úkol - cvičebnice s. 31/14,15

 • Week 9/ Summer/ Sarka

  hodina odpadla z rodinných důvodů, bude nahrazeno 3 x (+40min)

 • Week 9/ Summer/ Radomila

  Lekce 16 - oblečení (str. 129-130), Líbí se mi, chutná mi... (s.131).

  Dú: PS 16 a 17/ s. 44 + naučit se nová slovesa s. 132

  Psaní: učebnice 9/ 130 (čtvrtek)

 • WEEK 10/Summer/ Milan

  Kontrola DÚ, L16

  Učebnice s. 132-135 (dativ, poslech, doplňování do textů)

  Cvičebnice s. 44 - 50 (procvičování, opakování, gr. slovní zásoba)

  DÚ: 48/31,32

 • Week 10/Summer/ Sarka

  1. kontrola DU: CV 49/ 34,39

  2. opakování slovíčka oblečení/ prezentace UJOP

  3. L17 - stěhujeme se

  U 137-139

  4. DU: CV 57/19

 • Week 10/ Summer/ Radomila

  Lekce 17 služby (140-142), Hodinový manžel. Negativní a neurčitá zájmena. Zájmeno který . s. 143 cv 1-3.


  Dú: s.60- 61/29-32 a 62/ 38-41