Weekly outline

 • General

 • 22 September - 28 September

 • 29 September - 5 October

 • 6 October - 12 October

  • Milí přátelé, v předchozím příspěvku na této straně jsem nabízela možnost střídat exkurse a teamsovou výuku v pravidelném čtrnáctidenním rytmu, a vyvážit případnou neúčast odevzdáním písemné přípravy.
   Vzhledem k tomu, že se dne 7. 10. mohla první exkurse zúčastnit pouze jediná kolegyně a vzhledem k tomu, že hygienická opatření zejména v Praze budou od zítřka zřejmě ještě znovu zpřísňována, ustupuji od svého záměru pořádat výuku zčásti formou exkursí. Budeme se tedy každý týden vídat výhradně v prostředí Teams (a toto rozhraní Moodle již využívat nebudeme).
   Po každé přednášce vyvěsím přehled témat, jichž jsem se v přednášce dotkla.
   Vaše domácí příprava bude spočívat v průběžné četbě jakýchkoliv zvolených skript, která vývoj světové literatury od 19.-21. století zpracovávají. Navrhuji Vám pro tento účel dvě dobré středoškolské práce, stručná skripta Vladimíra Prokopa, vydávaná nakladatelstvím O.-K. Soft v Sokolově a zakoupitelná v Celetné ulici v nakladatelství Karolinum, nebo učebnice Daniela Jakubíčka (přehnaně ilustrované, ale s velmi kvalitním textem), vycházející pod názvem Literatura v souvislostech 2, 3, 4 v nakladatelství Fraus (dostupné v kterémkoliv e-shopu). Je totiž nutné, aby se oživil váš všeobecný, středoškolský přehled.
   V přednáškách se zaměřím vždy na dvě až tři vybraná témata a Vaši znalost kontextu budu předpokládat, respektive budu předpokládat, že si ji četbou skript doplníte.
   Zpracování Vašeho šestibodového seznamu četby a průběžnou práci na krátké seminární práci vysvětlím na druhé a třetí přednášce.
   Domácí přípravy, které by nahrazovaly Vaši neúčast na exkursích/a nebo přednáškách tímto ruším.      Přátelsky, Klára Kudlová
 • 13 October - 19 October

 • 20 October - 26 October

 • 27 October - 2 November

 • 3 November - 9 November

 • 10 November - 16 November

 • 17 November - 23 November

 • 24 November - 30 November