Weekly outline

 • Anotace

  Cílem kurzu je probrat jedenáct konverzačních témat, osvojit si nejpoužívanější slovní zásobu z příslušných tematických okruhů (oblast každodenního života, témata nutná pro filologa - rusistu), seznamovat se s gramatickou látkou, upevňovat dovednosti v oblasti fonetiky a morfologie. Na každém jednotlivém konverzačním tématu se procvičuje a upevňuje jeden konkrétní úsek gramatiky. Jednotlivá tématy jsou vybrána s ohledem na různé úrovně jazykového systému.

  Rajnochová, N. Stranz-Nikitina, V., Rycheva, E. Učebnice Současná ruština - cvičení. Karolinum, 2022.

 • Склонение существительных мужского рода

  1. Имя существительное как часть речи
  2. Склонение существительных мужского рода

  __________________________

  Учебник: Rajnochová, N. Stranz-Nikitina, V., Rycheva, E. Učebnice Současná ruština - cvičení. Karolinum, 2022.

  Теория - стр. 10-14, 18-19.

  Грамматика - письменно упражнения 5 стр. 21, упражнения 6 стр. 22.

 • Склонение существительных мужского рода

  Склонение существительных мужского рода

  Учебник: Rajnochová, N. Stranz-Nikitina, V., Rycheva, E. Učebnice Současná ruština - cvičení. Karolinum, 2022.

  1. Обратите внимание на сноски 4 и 5 на стр. 12 (теория)
  2. Разговорная практика - доделать упр. 8, 9, 10 к первому тексту + прочитать Текст 2 и сделать задание 2 после второго текста (см. в приложении или распечатанный материал на занятии). В следующий раз принесите распечатанные тексты с собой, которые вы сегодня получили.