Weekly outline

 • General

 • 1. týden (5. 10.) Balkan Family Pattern: Does the South Slavic Zadruga Exist?


 • 2. týden (12.10.) Co je Evropa. Orientalismus a okcidentalismus.

  Četba:


  Další doporučená literatura:

  Frykman, J. – Niedermüller, P., eds. (2003) Articulating Europe: Local Perspectives. Copenhagen: Museum Tusculanum.

  Mitterauer, M. (2010) Why Europe? The Medieval Origins of Its Special Path. University of Chicago Press,.
  Niederműller, P. – Stocklund, B., eds. (2001) Europe. Cultural Construction and Reality. Museum Tusculuanum Press. University of Copenhagen.


 • 3. týden (19. 10.) Proměny antropologie v komplexních společnostech.

  Antropologické výzkumy: od exotiky přes komplexní společnosti až po domácí antropologii. Terénní výzkum a genealogická metoda, koncept sociálních sítí, multi-sited ethnography

  Četba:

  Frykman, Jonas (2012) A Tale of Two Disciplines: European Ethnology and the Anthropology of Europe, In U. Kockel – M. Nic Craith – J. Frykman (eds.), A Companion to the Anthropology of Europe. Wiley – Blackwell, 572–589.

  Další doporučená literatura:

  Vermeulen, H. F. – Roldán, A. A., eds. (1995). Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology. London: Routledge.
  Vertovec, Steven (1999). Conceiving and Researching Transnationalism, Ethnic and Racial Studies 22: 447–462.


 • 4. týden (26. 10.) Antropologie Středomoří. Koncept cti a studu.

  Komparativní výzkumy Středomoří a britská sociální antropologie. Koncept honour and shame a jeho kritika.

  Četba:

  Pina-Cabral, João 1989. The Mediterranean as a Category of Regional Comparison: A Critical View, Current Anthropology, 30/3: 399–406.

  Další doporučená literatura:

  Delaney, Carol (1987) Seeds of Honour, Fields of Shame. In D. Gilmore (ed.), Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean. American Anthropological Association, 35–48.

  Gellner, Ernest – Waterbury, John, eds. (1977). Patrons and Clients in Mediterranean Societies. London: Gerald Duckworth and Co.

  Herzfeld, Michael (1987) Anthropology through the Looking Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

  Pitt-Rivers, Julian, ed. (1963). Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean. Mouton and Co..
  Schneider, Jane (1971) Of Vigilance and Virgins: Honor, Shame and Access to Resources in Mediterranean Societies, Ethnology 10(1): 1–24.

 • 5. týden (2. 11.) Modernizace a rozvoj. Teorie závislosti a koncept vnitřního kolonialismu.

  Modernizační teorie vs. teorie závislosti. Výzkum řeckého a srbského venkova (E. Friedl, J. DuBoulay, E. Hammel). Transylvánie a vnitřní kolonialismus (Rakouska-)Uherska (K. Verdery).

  Četba:

  Verdery, Katherine (1979). Internal colonialism in Austria-Hungary, Ethnic and Racial Studies 2(3): 378–399.

  Další doporučená literatura:

  Hechter, Michael (1975) Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536 – 1966. Berkeley: University of California Press.

  Chirot, Daniel 1976. Social Change in a Peripheral Society. The Creation of a Balkan Colony. New York: Academic Press.

  Schneider, Jane – Schneider, Peter 1976. Culture and Political Economy in Western Sicily. New York/San Francisco/London: Academic Press.

  Wallerstein, Immanuel (1974) The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York, San Francisco, London: Academic Press.

 • 6. týden (9. 11.) Národy a nacionalismus v evropském kontextu.

  Souvislosti vzniku nacionalismu a formování evropských národních států (Gellner, Anderson, Hroch). Vznik řeckého národního státu, problematika krajanských komunit.

  Četba:

  Renan, Ernest (2003 [1882]) Co je to národ?, In M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON, 24–35.

  Další doporučená literatura:

  Anderson, Benedict (2008) Společenství představy. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum.

  Eriksen, Thomas Hylland (2011) Etnicita a nacionalismus. Praha: SLON.

  Gellner, Ernest (2003). Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal.

  Hroch, Miroslav, ed. (2003) Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON.

 • 7. týden (16. 11.) Výuka na FF UK není.

  V tomto týdnu se výuka nekoná, studenti se věnují četbě a samostudiu.

 • 8. týden (23. 11.) Koncepty tradice a jejich využití v antropologii.

  Malá a velká tradice (Redfield). Vysoká a nízká kultura (Gellner). Vynalézaná tradice (Hobsbawm). Příklad kultury skotské Vysočiny.

  Četba:

  Hobsbawm, Erik. 1983. Introduction: Inventing Traditions. In E. Hobsbawm – T. Ranger (eds.), The Invention of Traditions. Cambridge University Press, 1–14.

  Další doporučená literatura:

  Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence, eds. (1983). The Invention of Tradition. Cambridge University Press.

  Giddens, Anthony (2000) Unikající Svět. Praha: Sociologické Nakladatelství (kap. Tradice, 51–67).

  Redfield, Robert (1967) The Social Organization of Tradition, In J. M. Potter – May N. Diaz – Geroge R. Foster, eds., Peasant Society. A Reader. Boston: Little, Brown and Company, 25–34.

 • 9. týden (30. 11.) Menšiny a marginalizované skupiny v Evropě. Kulturní apropriace.

  Menšiny, imigranti, marginální a itinerantní skupiny jako předmět antropologického výzkumu. Kulturní branding. Vztah konceptu kulturní apropriace a diskurzu postkolonialismu. Příklad romské hudby a původních populací.

  Četba:

  Silverman, Carol (2011) Gypsy music, hybridity and Appropriation: Balkan dillemmas of postmodernity, Ethnologia Balcanica 15: 15–32.

  Další doporučená literatura:

  Eriksen, T. H. (1997) Multiculturalism, Individualism and Human Rights. In R. Willson, ed., Human rights, Culture and Context: An Anthropological Perspective. Pluto Press.

  Eriksen, T. H. (2013) Norwegian Anthropologists Study Minorities at Home. Political and Academic Agendas. In S. Beck – C. A. Maida (eds.), Toward Engaged Anthropology. Berghahn, 36–54.

  Grydehøj, A. (2018). Hearing voices: colonialism, outsider perspectives, island and indigenous issues, and publishing ethics, Island Studies Journal 13/1: 3–12.

 • 10. týden (7. 12.) Odlišnost východní a západní Evropy: dědictví socialismu a postsocialismu.

  Postsocialismus jako laboratoř sociální změny v Evropě. Ekonomika, nacionalismus, rozvoj občanské společnosti.

  Četba:

  Creed, Gerald 2010. Strange Bedfellows: Socialist Nostalgia and Neoliberalism in Bulgaria. In M. Todorova – Z. Gille (eds.), Postcommunist Nostalgia. New York: Berghahn Books, 29–45.

  Další doporučená literatura:

  Hann, Chris (1994) After Communism: Reflections on East European anthropology and the “transition”, Social Anthropology 2(3): 229–249.

 • 11. týden (14. 12.) Depopulace. Staré a nové migrace v Evropě. Superdiverzita.

  Četba:

  MacDonald, Daisy et al. (2000). Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and policy response, Journal of Environmental Management 59: 47–69.

  Další doporučená literatura:

  Benson, Michaela (2009) The context and trajectory of lifestyle migrants, European Societies 12: 1: 45–64.

  Demossier, Marion (2011) Anthropologists and the challenges of modernity, Anthropological Journal of European Cultures 20, 1: 111–131.

 • 12. týden (21. 12.) Po-brexitové kolektivní identity ve Skotsku.

  Četba:

  McCrone, David (2019). Who is European? Scotland and England Compared, The Political Quarterly 90/3: 515–524.

  Další doporučená literatura:

  Chapman, Malcom (1978) The Gaelic Vision in Scottish Culture. Croom Helm London, McGill-Queen´s University Press.

  Nihtinen, Atina K. (2015) Political change and cultural reconstruction of the past in Shetland, Northern Studies Vol. 47: 131–152.

 • 13. týden (4. 1. 2024) Závěrečné kolokvium. Možný předtermín zkoušky.

  Prezentace a diskuse studentských prací.