Topic outline

 • Úvodní seminář. 7. 10.

  V úvodní hodině rozvrhneme témata na celý semestr, viz návrhy v příloze a domluvíme organizaci. Ve zbylém čase se podíváme na Manifest české moderny (1895; s. 361n.) a budeme se zabývat otázkou literárních manifestů. Zkuste promyslet, co víte o tomto žánru. Kdy a jak vznikl, jaké manifesty znáte apod.

 • František Gellner, 14. 10.

  Gellnerovy básnické sbírky Po nás ať přijde potopa (1901) a radosti života (1903) plus výběrově další básně.

  Literatura: 

  L. Kořínková: František Gellner. Text - obraz - kontext. Praha: Akropolis, 2017 (zde další lit.)

  M. Červenka: Lyrika Františka Gellnera, in: M. Č.: Styl a význam. Praha: československý spisovatel, 1991, s. 52-67.

  Slovník básnických knih

 • S. K. Neumann, 21. 10.

  Četba: Satanova sláva mezi námi, Kniha lesů, vod a strání, Nové zpěvy

  Literatura: 

  Slovník básnických knih

  M. Červenka. Symboly, písně a mýty: Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století. (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha: Československý spisovatel, 1966.

  E. StrohsováZrození moderny. Praha: Československý spisovatel, 1963.

  Z. PešatDialogy s poezií. Praha: Československý spisovatel, 1985. 

 • esej, 4. 11.

  Esej jako žánr a eseje českých autorů z přelomu století (Šalda, Březina, ad.) 

  Četba: Šalda: Boje o zítřek (dostupné přes ÚČL AV), Březina: Eseje (Tajemné v umění, dostupné přes NK ČR), antologie E. Taxové: vybrané eseje v příloze (Schauer, Machar, Neumann)

  Literatura:

  TAXOVÁ, Eva, ed. Experimenty: český literární esej z přelomu 19. a 20. století. Praha: Melantrich, 1985.

  OPELÍK, Jiří, ed. Lehký harcovník. Antologie českého literárního eseje 2. Léta desátá a dvacátá 20. století. Praha: Melantrich, 1986.

  OSVALDOVÁ, Barbora, KOPÁČ, Radim a BALVÍN, Jaroslav. Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Praha: Karolinum, 2008.

 • antika v české literatuře, 11. 11.

  Antické motivy v české literatuře přelomu století a počátku 20. století.

  Četba: Vrchlický, Machar (V záři helénského slunce, Jed z Judey), Otakar Theer: Fäethon.

  Literatura:

  VARCL, Ladislav, ed. a kol. Antika a česká kultura. Praha: Academia, 1978.

  ČADKOVÁ, Daniela. Oslněni helénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1910 [online]. 2016 [cit. 2020-10-09]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/102546.

  ČECHVALA, Jakub, POLÁČKOVÁ, Eliška et al. Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018.

  ČECHVALA, Jakub et al. Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016. 

   

 • Petr Bezruč, 18. 11.

  Bezručovy Slezské písně.

  Edice:

  BEZRUČ, Petr. Slezské písně. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., ©2014. Kritická hybridní edice; 3.

  BEZRUČ, PetrJen jedenkrát. Vydání souboru zásilek první. Praha: Československý spisovatel, 1980 - báně řazené v pořadí zásilek PB Janu Herbenovi spolu s dopisy.

  Literatura:

  PEŠAT, Zdeněk. Poetika Slezských písní: Vladimíru Karfíkovi k šedesátinám. Česká literatura. 1991, 39(6), 495-511, přetištěno v ZP: Tři podoby literární vědy, Torst 1998 (knižní vydání v NDK).

  ŠALDA, F. X. O básnické autostylisaci, zvláště u Bezruče. Slovo a slovesnost. 1935, 1(1935), 13-28, přetištěno: ŠALDA, F. X. Z období Zápisníku. 1. vyd. Praha: Odeon, 1987-1988. 2 sv.

  MACURA, Vladimír. K typologii autostylizací v Slezských písních. Česká literatura. 1972, 20(3), 193-211.

  OPELÍK, Jiří. Kompozice Slezských písní. Slezský sborník. 1964, 62(2), 200-206.

  Mukařovský: Roztříštěný Bezručův verš, Slovo a slovesnost, 1935.

  VŠETIČKA, František. Bezručova báseň: o poetice básníkovy poezie. Olomouc: Poznání, 2018.

  POLÁK, Josef. Petr Bezruč. Praha: Melantrich, 1977 (NDK).

 • Jakub Deml, 25. 11.

  Jakub Deml: Hrad smrti, Tanec smrti, Moji přátelé (V Národní digitální knihovně a zř. i jinde dostupné v různých vydáních)

  Lit.:

  Vl. Binar: Čin a slovo, Triáda, 2010 (Nár. dig. knihovna).

  Slovník básnických knih (ÚČL AV, digitalizováno)

  MED, Jaroslav. Od skepse k naději: studie a úvahy o české literatuře. Svitavy: Trinitas, 2006 (NDK).

  Ke srovnání: Glücková, Louise. Divoký kosatec. Překlad Veronika Revická. Zblov: Opus, 2007 (NDK)

 • Viktor Dyk, 2. 12.

  Krysař, Milá sedmi loupežníků + báseň Země mluví ze sb. Okno (viz Vladislavův článek)

  DYK, Viktor. Pět básnických knih. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003 (obsahuje komentáře).

  Literatura:

  MED, Jaroslav: Viktor Dyk: monografie s ukázkami z tvorby. Praha: Melantrich, 1988 (NDK).

  Jan Vladislav: Opustíš-li mne..., in: VLADISLAV, Jan. Pařížský zápisník. [Díl] 1 (1981/1989). Praha: Orbis, 1991, s. 279-284 (NDK).

  MED, Jaroslav. Od skepse k naději: studie a úvahy o české literatuře. Svitavy: Trinitas, 2006 (NDK).

  Slovník básnických knih.

 • Ladislav Klíma, 9. 12

  L. KLíma: Utrpení knížete Sternenhocha, plus povídky Slavná Nemesis a Jak bude po smrti  z výboru Vteřiny věčnosti (zde také předmluva; NDK)

  Literatura:

  podle dostupnosti - úvody E. Abrams ke spisům LK

  POCESTNÝ, Marek. Jak zabít utrpení: o filozofické praxi Ladislava Klímy. Slovo a smysl. 2020, 17(33), [68]-84.

  HAVLOVÁ, Jiřina. Koexistence beletristických a filosofických textů Ladislava Klímy. Svět literatury. 2015, 25(51), 84-96.

  CHMURSKI, Mateusz. Psaní mezi útěkem a intoxikací: svědectví rukopisů Ladislava Klímy. Literární archiv. 2012, 44, 29-55.

  Patočka, Jan. Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. In: JP. Češi I, OIKOYMENH 2006 (NDK).

  CHALUPECKÝ, Jindřich et al. Expresionisté: Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek. Praha: Torst, 1992 / 2013 (2. vyd.) (NDK).

  • K. M. Čapek-Chod: Kašpar Lén mstitel, 16. 12.

   K. M. Čapek-Chod: Kašpar Lén mstitel, různá vydání a doslovy/předmluvy k nim.

   Sekundární literatury není mnoho, většina také není dostupná. Nechávám na vašem pátrání. Můžeme se také podívat na filmovou adaptaci (Mstitel, 1959), ukázat si některé pasáže a srovnávat s textem.

   https://www.csfd.cz/film/8676-mstitel/prehled/

   • bratři Čapkové – Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, 6. 1.

    ČAPEK, Karel, ČAPEK, Josef. Duhové fantazie: prózy a divadelní hry z let 1907-1912, ed., komentář, doslov  J. Opelík, Praha: ARSCI, 2010. 

    ČAPEK, Karel a ČAPEK, Josef. Ze společné tvorby. Praha: Československý spisovatel, 1982. Spisy / Karel Čapek; sv. 2.

     Literatura:

    OPELÍK, Jiří, Josef Čapek. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1980.

    MÁLEK, Petr. Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny. Slovo a smysl. 2011, 8(16), 61-92. 

    ŠOLICOVÁ, Mirna. Čapkova próza a drama jako zvláštní druh cestopisného psaní. Česká literatura. Přeložila Blanka HEMELÍKOVÁ. 2011, 59(4), 528-546. 

    • modernistická povídka (Weiner, Čapek)

     K. Čapek: Boží muka

     R. Weiner: Prázdná židle (in: R.W.: Škleb)

     Literatura:

     Literatura: k Weinerovi:

     Petr Málek: Melancholie moderny;

     JIRSA, Tomáš. Medialita nepřítomného subjektu: estetika absence, dianarace a postmoderní impulzy "Prázdné židle" Richarda Weinera. Svět literatury. 2017, 27(55), 109-131.

     J. Chalupecký: Expresionisté

     k Čapkovi

     J. Opelík: Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek (s. 56n.).

     MÁLEK, Petr. Čapkova poetologická reflexe detektivky aneb detektiv jako čtenář. Slovo a smysl. 2012, 9(18), 55-75.

     Malevič, Oleg Michajlovič. Osobitost české literatury: paralely a konfrontace. Vyd. 1. [Praha]: Malvern, 2009 (studie o KČ a BM).

     MRAVCOVÁ, Marie. Boží muka - východisko Čapkova tvořivého a přetvářivého usilování. Česká literatura. 1999, 47(2), 162-183.