Topic outline

 • General

  Literatura a reference ke všem tématům obecně:

  Údaje o knihách najdete v katalozích knihoven, pro orientaci nejlépe Národní knihovny ČR - báze NKC, SKC a ANL k článkům. Knihy fyzicky lze půjčit různě, po ruce je knihovna FF UK, někdy NK ČR nebo její součást Slovanská knihovna. Elektronicky Národní digitální knihovna (ndk.cz).

  Vybrané referenční příručky:

  Lexikon české literatury

  Slovník české literatury po roce 1945 (pro naše období jen zčásti, u mladších autorů)

  Bibliografické databáze ÚČL AV

  Slovník básnických knih - obsahuje úvodní texty k řadě sbíek probíraého období

  K četbě přednostně doporučuji vydání v České knižnici nebo Kritické hybridní edici, pokud existují.

 • Úvodní seminář. 4. 10.

  V úvodní hodině rozvrhneme témata na celý semestr, viz návrhy v příloze a domluvíme organizaci. Ve zbylém čase se podíváme na Manifest české moderny (1895; s. 361n.) a budeme se zabývat otázkou literárních manifestů. Zkuste promyslet, co víte o tomto žánru. Kdy a jak vznikl, jaké manifesty znáte apod.

 • Julius Zeyer: Dům U tonoucí hvězdy; Jiří Karásek ze Lvovic: Gotická duše, 11. 10.

  Věnovali bychom se především Zeyerovi; Karáska projděte a čtěte podle zájmu tak, abyste měli představu o odlišnosti obou próz, polouží nám pro srovnání.

  Literatura:

  KUDRNÁČ, Jiří, ed. et al. Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009.

  ZEYER, Julius a VLČEK, Tomáš, ed. Texty, sny, obrazy. Praha: pro Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera k vydání připravilo nakladatelství ERM, 1997.

  KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975. 

  doslov K. Krejčího k vydání Zeyera

  Kolařík, Karel. Raná Literární Tvorba Jiřího Karáska Ze LvovicČeská literatura. Roč. 56, 2008, č. 5, s. 605-634.


 • Básníci symbolismu a dekadence: Březina, Hlaváček, 18. 10.

  O. Březina: Básnické dílo; K. Hlaváček: Pozdě k ránu; Mstivá kantiléna
  Pokuste se projít celé Březinovo básnické dílo a obě Hlaváčkovy sbírky a vybrat několik (cca 10) textů, které vás zaujmou. Pokud budete váhat, zaměřte se na Tajemné dálky u Březiny a Pozdě k ránu u Hlaváčka. Všímat si můžete neobvyklých obrazů, zvukově zajímavých veršů, různých figur, motivů, ale i nesrozumitelných míst. - Oba autory rámcově uvedeme a konkrétně se podíváme na některé básně.

  Doporučená vydání:
  BŘEZINA, Otokar. Básnické spisy. Praha: Nadační fond Česká knižnice, 2021.
  BŘEZINA, Otokar. Básnické spisy. Praha: Československý spisovatel, 1975 (NDK).

  HLAVÁČEK, Karel. Básně. Praha: SNKLHU, 1958 (NDK).
  HLAVÁČEK, Karel. Básně. V Praze: Kvasnička & Hampl, 1930 (NDK, volně dostupné).

  Literatura:
  ČERVENKA, Miroslav: Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha 1966.
  ČERVENKA, Miroslav. Dějiny českého volného verše. Brno: Host, 2001.
  ČERVENKA, Miroslav. Březinovské studie. Praha: Paseka, 2006.
  MUKAŘOVSKÝ, Jan. K poezii Karla Hlaváčka (1932), různá vydání
  PEŠAT, Zdeněk. Dialogy s poezií. Praha: Československý spisovatel, 1985.
  VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Motivická sémantika lyrického díla Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha 2004.
  VOJVODÍK, Josef, ed. a TOPOR, Michal, ed. Čtení o Otokaru Březinovi: kritika a zjevení. Praha: Institut pro studium literatury, 2019.
  ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. 
 • Realistické a naturalistické tendence na přelomu století : Šlejhar, Nováková; rané povídky R. M. Rilka, 25. 10.

  Zaměříme se především na vybrané Šlejharovy povídky, k si prosím přečtěte jednu povídku T. Novotné a jednu nebo dvě povídky od R. M. Rilka.


  Literatura:

  ŠLEJHAR, Josef K.. Dojmy z přírody a společnosti; Co život opomíjí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002 (je v NDK).
  - povídky Dva okamžiky, Vosa, Srna, Ryzka, Chorá jabloň, Matka; Musí se obveselovat, Ještě ne, Štědrý večer a předmluva ke druhé sbírce: Několik slov ku této knize.

  NOVÁKOVÁ, Teréza. Úlomky žuly. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001 - povídka Drobová polévka (jiná vydání v NDK).

  RILKE, Rainer Maria. Tichý doprovod a jiné prózy. Překlad Viera Glosíková. Praha: Labyrint, 2013 - v příloze 

 • antika v české literatuře, 1. 11.

  Projdeme si celkově přítomnost antiky v české literatuře přelomu století a počátku 20. století, v četbě se zaměříme na vybraná dramata J. Vrchlického a O. Theera u Theera s přihlédnutím k podobě příběhu v Oidiových Proměnách.

  Četba: Vrchlický, Otakar Theer: .

  Literatura

  J. Vrchlický: Námluvy Pelopovy (1887), Smír Tantalův (1887), Smrt Hippodamie (1883) - zaměříme se na závěrečnou část, Smrt Hippodamie, ale prosím seznamte se zhruba s celým dějem;

  O. Theer: Fäethon, vyd. z r. 1916.

  Ovidius: Proměny, kniha II.

  VARCL, Ladislav, ed. a kol. Antika a česká kultura. Praha: Academia, 1978.

  ČADKOVÁ, Daniela. Oslněni helénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1910 [online]. 2016 [cit. 2020-10-09]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/102546.

  Čadková, Daniela. Vrchlického Hippodamie a Její Dobová Recepce. Listy filologické Roč. 136, 2013, č. 3/4, s. 415-441.

  Čadková, Daniela. Antická Dramata Jaroslava Vrchlického a Jejich Dobová Recepce. Listy filologické. Roč. 136, 2013, č. 1/2, s. 189-219.

  Čadková, Daniela. Theer, Otakar: Faëthón. Theatralia. Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 48-54.

  Čadková, Daniela. Theer, Otakar: Faëthón. Theatralia. Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 48-54.

  ČECHVALA, Jakub, POLÁČKOVÁ, Eliška et al. Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018.

  ČECHVALA, Jakub et al. Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016. 

  Čermochová, Klára. Tónický Verš a čeština. Česká literatura. Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 3-39.

 • Karel Toman, František Gellner, 8. 11.

  Projděte si prosím opět celé básnické dílo obou autorů a zkuste podle svého vybrat básně, které vás zaujmou. Na semináři se potom můžeme zaměřit více na Gellnerovu sbírku Po nás ať přijde potopa (1901) a Tomanovy Pohádky krve (1898).

  Literatura: 

  L. Kořínková: František Gellner. Text - obraz - kontext. Praha: Akropolis, 2017 (zde další lit.)

  M. Červenka: Lyrika Františka Gellnera, in: M. Č.: Styl a význam. Praha: československý spisovatel, 1991, s. 52-67.

  Slovník básnických knih

  BLAŽÍČEK, Přemysl. Knihy o poezii: Holan - Toman. Praha: Triáda, 2011 - samostatně jako Poezie Karla Tomana. Praha: ISE, 1995.

  Tomanova báseň Sluneční hodiny v pořadu Básnění, uvádí Milan Děžinský

 • 15. 11. týden humanitních věd, seminář se nekoná

 • Kafka: Proměna, povídky G. Meyrinka, 22. 11.

  Tématem semináře budou prózy dvou autorů, kteří psali v českém prosředí německy. 


  Texty na semináře:

  Franz Kafka: Proměna

  Gustav Meyrink: Černá koule. Praha: Odeon, 1967 (dostupné v NDK)

 • psaní o přírodě: S. K. Neumann, Josef Čapek, 29. 11.

  Četba: S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání; J. Čapek: Kulhavý poutník. Lze nahlédnout do Neumannových esejů S městem za zády.

  Literatura: 

  Slovník básnických knih

  M. Červenka. Symboly, písně a mýty: Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století. (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha: Československý spisovatel, 1966.

  E. StrohsováZrození moderny. Praha: Československý spisovatel, 1963.

  Z. PešatDialogy s poezií. Praha: Československý spisovatel, 1985. 

  OPELÍK, Jiří. Josef Čapek. Vydání druhé, v Triádě první. Praha: Triáda, 2017.

 • Ladislav Klíma, 6. 12.

  L. Klíma, vybrané prózy: Slavná Nemesis, Jak bude po smrti, Podivná příhoda, Eterna, Příšerný konec Fabiův - podle Výboru  Vteřiny věčnosti (NDK). - Doporučuji nahlédnout do Spisů vydávaných v Torstu, které patrně nebudou dostupné pro všechny.

  základní edice: 

  KLÍMA, Ladislav (ABRAMS, Erika, ed.). Sebrané spisy. V, "Bel"letrie. Praha: Torst, 2022 a další svazky těchto spisů.

  Vteřiny věčnosti (zde také předmluva; NDK)

  Literatura:

  podle dostupnosti - úvody E. Abrams ke spisům LK

  POCESTNÝ, Marek. Jak zabít utrpení: o filozofické praxi Ladislava Klímy. Slovo a smysl. 2020, 17(33), [68]-84.

  HAVLOVÁ, Jiřina. Koexistence beletristických a filosofických textů Ladislava Klímy. Svět literatury. 2015, 25(51), 84-96.

  CHMURSKI, Mateusz. Psaní mezi útěkem a intoxikací: svědectví rukopisů Ladislava Klímy. Literární archiv. 2012, 44, 29-55.

  Patočka, Jan. Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. In: JP. Češi I, OIKOYMENH 2006 (NDK).

  CHALUPECKÝ, Jindřich et al. Expresionisté: Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek. Praha: Torst, 1992 / 2013 (2. vyd.) (NDK).

  KLÍMA, Matěj, ed. Čtení o Ladislavu Klímovi: ve světle svých stínů. Praha: Institut pro studium literatury, 2022.

 • Jakub Deml, 13. 12.

  Jakub Deml: Hrad smrti, Tanec smrti, Moji přátelé (V Národní digitální knihovně a zř. i jinde dostupné v různých vydáních), souborně s komentáři ve Spisech J. Demla:

  DEML, Jakub. Sebrané spisy. III, Moji přátelé a smrt, aneb, Texty prvního expresionismu. Praha: Academia, 2015. 

  Lit.:

  Vl. Binar: Čin a slovo, Triáda, 2010 (Nár. dig. knihovna).

  Slovník básnických knih (ÚČL AV, digitalizováno)

  MED, Jaroslav. Od skepse k naději: studie a úvahy o české literatuře. Svitavy: Trinitas, 2006 (NDK).

  Ke srovnání: Glücková, Louise. Divoký kosatec. Překlad Veronika Revická. Zblov: Opus, 2007 (NDK)

 • Almanach na rok 1914, raná tvorba bratří Čapků Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, 20. 12.

  ČAPEK, Karel, ČAPEK, Josef. Duhové fantazie: prózy a divadelní hry z let 1907-1912, ed., komentář, doslov  J. Opelík, Praha: ARSCI, 2010. 

  ČAPEK, Karel a ČAPEK, Josef. Ze společné tvorby. Praha: Československý spisovatel, 1982. Spisy / Karel Čapek; sv. 2.

   Literatura:

  OPELÍK, Jiří, Josef Čapek. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1980.

  MÁLEK, Petr. Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny. Slovo a smysl. 2011, 8(16), 61-92. 

  ŠOLICOVÁ, Mirna. Čapkova próza a drama jako zvláštní druh cestopisného psaní. Česká literatura. Přeložila Blanka HEMELÍKOVÁ. 2011, 59(4), 528-546. 

  GILK, Erik, ed. Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha: Akropolis, 2016.

  GILK, Erik, ed. Almanach na rok 1914. Vyd. 2. Praha: Nákladem nakl. Akropolis a Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. 

 • Ivan Olbracht: O zlých samotářích, 3. 1.

  TOPOR, Michal, ed. Čtení o Ivanu Olbrachtovi: mezi estetikou a politikou transgrese. Praha: Institut pro studium literatury, 2022.

 • Viktor Dyk, 10. 1. 2024