Výuková podpora pro aktuálně zapsané studenty předmětů Základy komunikace osob neslyšících OPBS1S149B
Základy komunikace osob nedoslýchavých a ohluchlých OPBS1S150B.