V rámci předmětu budou analyzovány euroatlantické vztahy v letech 1914–1991. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji americké zahraniční politiky vůči Evropě ve sledovaném období. Sledován bude vstup USA do první světové války, stejně jako americké nasazení ve druhé světové válce, které učinilo ze země za Atlantikem jednu ze světových supervelmocí. V éře studené války budou sledovány vztahy nejen ke států západní Evropy, ale také k zemí socialistickým. Předmět by měl přispět k pochopení příčin a širších souvislostí vztahu mezi Evropou a Spojenými státy ve 20. století, a to nejen v rovině politické, ekonomické a bezpečnostní, ale také kulturní a ideologické.