Kurz seznámí studenty s kvalitativní výzkumnou metodologií zaměřenou na analyzování veřejného a politického diskurzu, např. při zkoumání historie a současnosti sociálních a veřejných politik a institucí. Seznámí studenty a studentky s různými typy a přístupy diskurzivní analýzy, zaměří se zejména na tzv. frame analysis / analýzu rámců. Analýza rámců může být aplikována na různé typy textových dokumentů (novinové články a jiné mediální produkty, politické a parlamentní debaty, přepisy rozhovorů, odborné texty atd.). Studenti a studentky budou provedeni jednotlivými kroky analýzy za využití výpočetní techniky pro kvalitativní analýzu – programu Atlas.ti. Ten budou dále schopni/y využívat i v jiných typech kvalitativního výzkumu.