Cílem předmětu je seznámit studenty se sociologickými přístupy k médiím. Kurz poukáže na důležitost médií v současných společnostech. Postupně představí mechanismy a sociální procesy spjaté s tvorbou, povahou a recepcí mediálních sdělení. Studenti kurzu budou seznámeni s klíčovými teoriemi, koncepty a výkladovými rámci, které jsou klíčové pro pochopení role médií v současných společnostech. Zvláštní důraz bude kladen na pochopení komplexního vztahu médií a politiky. Pozornost bude také věnována kritickým teoriím médií a vztahu médií a populární kultury.