Cílem výběrového semináře je seznámit posluchače se základy citování, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Důraz bude kladen na práci s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, pozornost bude věnována jak klasickým, tak zejména on-line zdrojům.