Témata jsou zaměřena na vzduch, vodu, využití badatelské metody, domácí a dlouhodobé pokusy, soutěže, dramatizace a kouzla. Cílem je získat zkušenosti a náměty pro realizaci rozvoje přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v učitelské praxi mateřských škola a 1. stupně ZŠ.