Kurz se zaměřuje na problematiku teorie koalic s důrazem na analýzu vývoje interpretací koaličních vztahů v demokratických parlamentních systémech. Jeho předmětem je problematika teorie her, teorie koalic, teorie veto players a možností jejich aplikace. Cílem je uvést studenty do problematiky základních teoretických konceptů, které jsou využívány k analýze koaličních vazeb mezi aktéry. Důraz je kladen především na genezi interpretací koaličních vztahů a na osvojení si teoretických znalostí a možností jejich aplikace.