Kurz se soustředí na hlavní aspekty fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému
Československa od roku 1945 až do rozpadu Československa v roce 1992. Pozornost je věnována
nastavení hlavních parametrů politického systému v poválečném období, přechodu k
nedemokratickému politickému zřízení a jeho fungování, pokusu o reformu systému v 60. letech,
neúspěch tohoto pokusu a nastolení tzv. normalizace, formování občanské společnosti a disentu v
70. a 80. letech, přechod k demokracii a následný vývoj do rozpadu Československa. Samostatné
přednášky budou věnovány ekonomickému vývoji ve sledovaném období (poválečná rekonstrukce
hospodářství, zestátňování a kolektivizace, měnová reforma, centrálně-plánovaná ekonomika atd.).