Tento předmět vychází z přesvědčení, že ačkoli pro poznání blízkovýchodních společností je nezbytná specifická, především jazyková, výbava, zkoumání dějin Blízkého východu by mělo těžit i ze současných společenských věd a zásadních prací věnovaných evropským i mimoevropským zemím. Kurz proto seznamuje studenty s teoretickými přístupy různých vědních oborů, které mohou sloužit jako inspirace při studiu společností Blízkého východu, a s inspirativními pracemi z těchto oborů, ať již se zabývají Blízkým východem, nebo jinými oblastmi. Přednášky jsou doprovázeny diskusemi nad četbou vybraných textů, aby si studenti prohloubili svou schopnost kriticky číst složitější teoretickou literaturu. Cílem je rozšířit záběr studentů mimo přístupy, s nimiž se běžně setkávají při studiu konkrétních blízkovýchodních dějin.