Nizozemské univerzity jsou nám v českém prostředí často dávány za příklad. Odpovídá ale jejich obraz, tradovaný na základě ratingů, realitě? V semináři budeme analyzovat debaty, které řeší samo nizozemské vysoké školství. Jaké změny ve vysokoškolské politice prosazuje současná vláda? Proč nad univerzitními městy vlají červené vlajky a pedagogové stávkují? Jak se univerzity vypořádávají s porušováním etiky vědecké práce a jak naopak oceňují kvalitní výuku? V semináři se naučíme hledat a číst primární prameny k tématu, budeme připravovat miniprojekty, debatovat s hosty, vyzkoušíme hru na posílení akademické integrity a také otestujeme systém Turnitin, který od ZS 2019/2020 UK zavádí pro kontrolu kvalifikačních prací. Předmět je otevřen studentům všech oborů a stupňů studia a vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo nizozemštiny.