Předmět se soustředí na tři cíle – 1) seznámit studenty s diskusí o Evropě a její historii z pohledu politických, sociálních i kulturních dějin s ohledem na základní témata a otázky evropských studií; 2) inspirovat studenty k novému promýšlení konceptu Evropy a evropanství ve smyslu tázání co, kdy a kde je Evropa;  3) zasadit vývoj Evropy a široce pojímaných procesů evropské integrace /formování Evropy/ do globálního kontextu.

Kurz seznámí studenty s různými pohledy na Evropu a evropské dějiny, přičemž  současnou Evropu představí jako kontingentní výslednici komplexních vztahů mezi různými faktory.Nenabídne tedy ani pohled na Evropu jako výslednici historicky nevyhnutelných procesů, ani procesí slavných mužů a jejich skutků.