Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem druhé části je chemie kyslíkatých derivátů uhlovodíků, dusíkatých derivátů uhlovodíků a sirných derivátů uhlovodíků, dále chemie organoprvkových a organokovových sloučenin. Problematiku organické chemie uzavírá tematický celek, věnovaný heterocyklickým sloučeninám.