Cílová skupina: Kurz je určen pro studenty všech oborů, kteří dosahují vstupní úrovně B1/B2 a připravují se na zkoušku B2.

Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si ji ověřit: http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na prohloubení gramatických a lexikálních základů španělského jazyka, na rozšíření slovní zásoby, procvičení frazeologického materiálu s důrazem na sociokulturní a sociolingvistické informace.
Součástí kurzu je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a gramatické testy, včetně modelových testů ke Zk. Kurz připravuje na zkoušku B2.