Cílem kurzu je zevrubné seznámení se sociologicky relevantní literaturou navazující na tradici fenomenologické filosofie. Fenomenologická sociologie – slovy George Psathase – usiluje o „porozumění, popis a analýzu žitého světa, jak je zakoušen těmi, kdo jej žijí“ (1989: xii). Výběr textů reflektuje historické kořeny této perspektivy a její současnou rozmanitost. Zastoupeni jsou zde (sociální) fenomenologové – Husserl, Gurwitsch, Merleau-Ponty, Brinck, Eddy a Zahavi –, více však sociologové – Schütz, Garfinkel, Livingston, Luckmann, Psathas, Liberman, Šrubař, Eberle a Dreher. Kurz bude založen na společné diskusi a reflexi prostudovaných textů, jež jsou uvedeny dále v seznamu literatury a účastníkům kurzu budou v dostatečném předstihu k dispozici v elektronické podobě. Hlavní důraz bude položen na důkladný vhled do problémů sociální fenomenologie a fenomenologické sociologie, založený na skutečném porozumění jejich dřívějším i aktuálním formulacím.

Zápočet bude udělen na základě docházky (alespoň 75 %) a včasného odevzdání psaného konspektu (reflexe) jednoho vybraného textu ze seznamu literatury v rozsahu cca 3–4 NS.

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO: jakub.mlynar@ff.cuni.cz