Popis předmětu:

Seminář slouží k systematickému procvičení české gramatiky. Na základě praktických cvičení se upevňují znalosti české morfologie a syntaxe a rozvíjí základní teoretické povědomí. Jednotlivé semináře jsou věnovány ohebným a neohebným slovním druhům, deklinaci, konjugaci, stavbě věty, větným členům a souvětí.

Podmínky zakončení předmětu:

1. pravidelná aktivní účast v semináři (max. 3 absence);

2. absolvování všech přednášek v Moodlu;

3. absolvování všech dílčích opakovacích testů v Moodlu (min. 70%);

4. absolvování závěrečného testu (min. 70%).

V případě distanční formy výuky bude seminář probíhat v Zoomu a Moodlu.

Podmínky zakončení předmětu distanční formou:

1. výše uvedené body 2-4;

2. pravidelná aktivní účast v Zoomu (max. 3 absence);

3. vypracování všech cvičení v Moodle z týdnů, které nebyly realizovány prezenčně (s výsledkem min. 50%)