Předmět rozvíjí témata, která jsou důležitá pro nalezení etických východisek v dialogu kultur a náboženských tradic. Nejprve budou prezentovány proměny současné kulturní a náboženské scény, posléze se budeme věnovat filozofickému a teologickému základu dialogu, jeho pojetí v perspektivě současné křesťanské teologie, představíme religionistické a teologické modely mezináboženského dialogu a jeho základní formy a pojetí.