Kurz na navazuje a rozšiřuje poznatky získané v kurzu Znevýhodněný člověk s MP I. Po úspěšném absolvování student dokáže vysvětlit měnící se paradigma mentálního postižení, orientuje se v lidsko-právních dokumentech, umí vysvětlit teoretická východiska podpory člověka s MP a dokáže je aplikovat v praxi. 

Vzhledem k aktuální situaci související s omezením výuky jsou některé zdroje k dispozici v tomto prostředí (provizorním) prostředí. Kurz je tedy veden distanční formou se zachováním zadaných témat a studijní kontroly. Témata průběžně doplňujeme. Informace k seminářům sdělí pí. Mgr. Štrinclová. 

Jan Šiška a Marta Štrinclová