Magisterské kurzy ÚAJD si zapisují pouze studenti magisterského programu anglistika a amerikanistika. Ostatní zájemci si kurz zapisují až po konzultaci s vyučujícím.

Cíl:
Nastínit ústřední okruhy témat spadajících do pragmatiky (deixe, řečové akty, implicitní význam, kooperační princip, maximy a implikatury, zdvořilost) a seznámit se základními texty, které určily vývoj a pojetí pragmatiky.