Magisterské kurzy ÚAJD si zapisují pouze studenti magisterského programu anglistika a amerikanistika. Ostatní zájemci si kurz zapisují až po konzultaci s vyučujícím.

Cíl I. semestru:

Poskytnout úvod to teoretického a praktického popisu anglického lexika. První část anglické lexikologie, tvoření slov, podává přehled o slovotvorných prostředcích lexika, jeho inovaci a dynamice.
Cíl II. semestru:
Poskytnout úvod to teoretické a praktického popisu anglického lexika. Druhá část výklady o anglické lexikologii, lexikální sémantika, se zaměřuje na strukturu lexikálních jednotek a lexika, vyplývající ze vztahů mezi lexikálními jednotkami, a nastiňuje základní přístupy k popisu významu.
IS codes: AAA300114, AAA400114, AAA500114