Předmět seznamuje studenty se společenskými jevy, které bývají uváděné jako nežádoucí či nepřijatelné. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím.