Tvoření a použití minulého času v angličtině

Cílem kurzu je naučit studenty tvořit gramaticky správně minulý čas a seznámit je s vhodnými případy použití minulého času. V kurzu si studenti procvičují minulý čas, nacvičují správnou výslovnost a píší krátký text v minulém čase. Součástí kurzu je test, který ověřuje zvládnutí probraného učiva.