Kurz představuje základy hudebně pohybové výchovy u dětí mladšího věku a seznamuje účastníky s různými možnostmi upatnění Orffových nástrojů v hudební výchově v duchu principů Carla Orffa. 

Cílem kurzu je motivovat účastníky k aktivnímu a tvořivému přístupu k hudebnímu vyučování.