Marketing módních značek - teorie seznamuje studenty se specifiky marketingu a PR v oblasti módy. Nejprve představuje módu v širším společenském, historickém i ekonomickém kontextu (antropologie, sociologie a psychologie módy, móda jako způsob komunikace). Zabývá se významem módy pro jedince a reprezentací sociální role. Dále představuje vznik a vývoj módních značek, proměny v módním průmyslu a věnuje se specifikům marketingové komunikace a PR v módě. Součástí kurzu jsou také hosté z oboru a výuka mimo budovu - např. návštěvy výstav, terénní výzkum apod.